Case Asset Management – Svensson och Persson

En artikel från 2011

Case Asset Management startades i augusti 2004 och bedriver förvaltning av tre specialfonder, CaseFair Play och Safe Play. Bolaget ägs till största delen, direkt och indirekt, av Bo Pettersson, Stefan Edberg, AB Arvid Svensson, Henrik Strömbom, Volati, Sandahlsbolagen AB och Stefan Persson (HM).

Återigen ett finansbolag/riskkapitalbolag/privatbank/fondbolag för rika med koppling till en av de stora finansfamiljerna i Sverige. Denna gång familjen Persson. Många är företagen som på olika sätt har kopplingar till familjen Wallenbergett par har kopplingar till familjen Söderberg och ett har en viss koppling till familjen Ax.son Johnson.

I fallet med Case så finns också en koppling till en mindre finansfamilj, familjen Svensson som står bakom AB Arvid Svensson. I företagets styrelse sitter Leif Zetterberg, Stefan Edberg, Björn Fernström, Bo Bengtsson och Måns Palmstierna (VD). Av dess har Stefan Edberg och Måns Palmstierna tidigare arbetat för fondbolaget Catella medan Leif Zetterberg och Bo Bengtsson kommer från sparbankssfären där han fortfarande är verksam. Måns Palmstiernas far var  (är?) kusin med Jacob Palmstierna och Fredrik Palmstierna.

Case har straffats av Finansinspektionen och fått straffavgift på 2,5 miljoner för brister i verksamheten:

Finansinspektionen riktade bland annat sin kritik mot bolagets rutiner kring bolagets risk- och compliancefunktion, samt ett par intressekonflikter i onoterade bolag som gällde transaktioner mellan bolagets fonder och bolag där personer i bolagets företagsledning har styrelseuppdrag eller ägarintressen.

Bland annat rör det sig om bolagets största fond Fair Play som haft en fordran om 10 miljoner kronor och upplupen ränta på A-com, där bolagets dåvarande ordförande satt i styrelsen.

Liknande avtal har funnits mellan fonden Case och det onoterade bolaget Smoke Free Intressenter.

Vidare skriver Fi i sitt beslut att fondbolaget har trots påpekanden från förvaringsinstitutet inte redovisat aktiebrev avseende innehaven i Smoke Free Intressenter och Sjöö Sandström. Man har därför inte haft någon koll på egendomen i fonderna Case och Fair Play avseende fondernas aktieinnehav i dessa bolag.

Måns Palmstierna skriver att Case Asset Management beklagar det som har hänt och att fondbolaget anser att det är ”lika viktigt som självklart att följa gällande regelverk”.

”Bristerna som påtalats uppstod sedan vi under en tid haft vakanser på vissa kritiska tjänster”, skriver Måns Palmstierna.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2011.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.