Bokmånglarna – Bokus

Bokus AB är en av de två stora svenska internetbokhandlarna. Moderbolag i koncernen är Bokusgruppen AB som också äger den största fysiska bokhandelskedjan, Akademibokhandeln Holding AB med dotterbolaget Bokhandelsgruppen i Sverige AB. Läs mer…

Case Asset Management – Svensson och Persson

Case Asset Management startades i augusti 2004 och bedriver förvaltning av tre specialfonder, Case, Fair Play och Safe Play. Bolaget ägs till största delen, direkt och indirekt, av Bo Pettersson, Stefan Edberg, AB Arvid Svensson, Henrik Strömbom, Volati, Sandahlsbolagen AB och Stefan Persson (HM). Läs mer…