Catella – pensionsprofitör

En artikel från 2011

Catella AB är ett av de bolag som profiterar på våra pensioner. Bland annat driver man en hel del fonder av olika slag via dotterbolaget Catella Kapitalförvaltning. Därav några fonder som alltså hanterar våra pensioner. Fonderna innefattar en lång rad olika typer, riskkapitalfonder och hedgefonder som Catella CaseCatella HedgefondCatella Europa Hedge med flera. Detta är fonder inriktade på stor utdelning och stabil avkastning. Så fort som möjligt och gärna under så många år i följd som möjligt.

Vidare finns det mer traditionella aktiefonder som exempelvis Catella Sverige Select och Catella Europafond liksom räntefonder och annat. Catella Kaptalförvaltning AB menar att man är ett företag inriktat på långsiktiga investeringar och inget riskkapitalbolag.

I styrelsen för Catella Kapitalförvaltning AB sitter Fredrik Sauter (VD i Catella Förmögenhetsförvaltning AB), Lars H. Bruzelius (BSI & Partners AB), Johan Ericsson (VD i Catella AB), Peter Friberg, Johan Nordenfalk och Thomas Raber (Alvine Capital Managment Ltd).

Catellas andra dotterbolag är en privatbank och förmögenhetsförvaltare åt rika, Catella Förmögenhetsförvaltning AB (tidigare Enskild Kapitalförvaltning AB, EKF). Ett bolag som också profiterar på pensionsplaceringar. Dessutom ägnar man sig åt avancerad skattesmitning (kallat skatteoptimering) till förmån förmån för rika. Dvs folk som inte egentligen har några som helst problem med att betala stora skatter. De förblir oavsett hur mycket skatt de betalar ändå rikare än de flesta svenskar. Total förvaltar Catella Kapitalförvaltning 35 miljarder SEK i sin privatbanksverksamhet. Privatbanken Banque Invik SA i Luxemburg ingår också i företaget men den har man planer på att sälja. Hur mycket Invik förvaltar är okänt.

Antalet anställda i Catella uppgår till cirka 450 personer. Härav sitter ett 100-tal i Sverige, drygt 100 i Luxemburg, knappt 50 i Frankrike, och resten fördelat på 6-7 länder. Många av de anställda arbetar inom den tredje grenen i företaget, finansiell rådgivning inriktad på fastighetsbranschen, Catella Property Group med verksamhet i 12 länder. Den verksamheten sysselsätter cirka 200 personer och fröretaget är ett av de största i branschen. 100 personer jobbar med kapitalförvaltning, och 100 personer med bankverksamhet (Banque Invik i första hand).

I moderbolaget Catella AB sitter Johan Claesson, Björn Edgren, Peter Gyllenhammar, Jan Roxendal och Niklas Johansson i styrelsenHuvudägare i företaget är Johan Claesson med 47,1% av rösterna. Tidigare har Ikea-koncernen, via ett moderbolag till Catella i Luxemburg, och Peter Gyllenhammar varit storägare. Andra större ägare är Avanza, familjen Stillströms riskkapitalbolag Traction, Nordnet och Baqnue Invik SA. Banque Invik är ett dotterbolag i Catella-koncernen.

Catella äger också 5% i det nederländska ägarbolaget till en annan privatbank, IPM Informed Portfolio Management. Frågan är om detta bolag har ett samband med det tidigare moderbolaget i Luxemburg, Catella Holding Sarl och Catellastiftelsen (ett mycket Ikea-aktigt upplägg). Det är sannolikt att en del av kapitalet i Catellas fonder och kapitalförvaltning fotrtfarande är familjen Kamprads pengar. trolgitvis förvlaats Kamprad-förmögenhet även i företaget IPM där fler svenskar arbetar. Grundare till IPM är Anders Lindell.

Johan Claesson är också styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB och Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC, Leeds Group PLC. Han är ägare till Claesson & Anderzén som är moderbolag till CA Fastigheter och en lång rad andra bolag i fastighets- och byggbranschen där Johan Claesson i allmänhet också är styrelsemedlem.

CA-koncernen är en stor fastighetsägare, med cirka 100 anställda, som hör hemma i Kalmar och har ägt av samma familj sen 1912. I styrelsen för Claesson & Anderzén AB sitter förutom Johan Claesson också hans bror Magnus Claesson, Johan Damme, Anders Ek, Leif Andersson och Eje Wictorson.

Thomas Raber i Catella Kapitalförvatlnings styrelse var den som 2005 grundade Alvine Capital i London. Det är ett företag som sysslar med finansiell rådgivning och kapitalförvaltning åt rika kunder och där det huvudsakligen arbetar svenskar. Riktigt förmögna svenskar kan därmed antas  vara deras kunder i stor utsträckning.

BSI & Partners grundades av Lars H. Bruzelius, styrelseledamot i Catella Kapitalförvaltning, år 1985 tillsammans med Per-Hugo Skärvad. Det är ett rådgivningsföretag i lednings- och organisationsfrågor.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2011

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.