Den svenska skogen – Holmsunds AB

I maj 1885 startade produktionen vid det av James Dickson & Co byggda sågverket vid lastageplatsen Holmsund. Sågverket kompletterades därefter med ett hyvleri. Av sågverksavfallet producerades träkol. Läs mer…