Familjen Paulsen och Ferring

Familjen Paulsen tas ofta upp bland de rikaste familjerna i Sverige. Vilket är väldigt tveksamt. De nämns också ibland som en av de mäktigaste men det är också tveksamt. Familjen bor inte i Sverige och företaget har bara 20 anställda i Sverige. Läs mer…