Familjen Paulsen och Ferring

Familjen Paulsen tas ofta upp bland de rikaste familjerna i Sverige. Vilket är väldigt tveksamt. De nämns också ibland som en av de mäktigaste men det är också tveksamt. Familjen bor inte i Sverige och företaget har bara 20 anställda i Sverige. Läs mer…

Paulsen – Ferring

Läkemedelsföretaget Ferring grundades i Malmö år 1950 med namnet Nordiska Hormonlaboratoriet och bytte 1954 namn till AB Ferring. Grundare av företaget var Frederik Paulsen (1909-1997) och hans fru Eva Paulsen, född Frandsen. Frederik Paulsen grundade 1983 Ferring Stiftung. I stiftelsen Läs mer…