AB Investor – Sveriges äldsta investmentbolag

AB Investor grundades 1907 som ett emissionsbolag av familjen Wallenbergs bank, Stockholms Enskilda Bank. 1916 knoppades företaget av och aktierna övertogs av aktieägarna i banken.

Företaget börsintroducerades året efter. Ursprungligen så ägde Investor aktier i företag som Scania och Atlas Copco. Snart etablerade företaget också vad som kom att bli långsiktiga innehav i bolag som Separator, ASEA, Stora Kopparberg, Kopparberg-Hofors och Wifstavarf.

Investor blev tillsammans med banken, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse och det långt senare grundade Förvaltnings AB Providentia centrala pelare i familjen Wallenbergs makt- och imperiebygge inom det svenska näringslivet.

Investors expansion

Bolagets aktieinnehav i olika företag och betydelse som maktbolag inom det svenska näringslivet ökade allteftersom:

1924 ledde Jacob Wallenberg genom Stockholms Enskilda Bank finansieringen av ett konsortium som tog över Astra för 1 krona. Wallenbergsfären ökade också sitt innehav i ASEA och i Stora Kopparberg under denna tid.I början av 1929 ägde Wallenbergsfären 36.500 aktier i Stora Kopparberg och Kreugersfären 39 000 aktier.

När Marcus Wallenberg Sr och Ivar Kreuger diskuterade situationen uttryckte MW Sr. sin relation till sina investeringar så här: ”Jag ser dem som mina barn och är inte benägen att vilja se dem i andras händer.”  Situationen löste sig några år senare när de lyckades lösa sina mellanhavanden.

1932, kort innan Kreugerimperiet kollapsade, och åren därpå, investerade Wallenbergsfären ytterligare i SKF, men också i Ericsson och STAB Svenska Tändsticksbolaget (senare känt som Swedish Match). SKF var vid tidpunkten Investors största investering. Jacob Wallenberg valdes in i SKF:s styrelse 1934 och när andra världskriget var över uppgick sfärens ägande i SKF till 11 procent av rösterna.

1943 mitt under brinnande världskrig, avled Marcus Wallenberg Sr. och Johannes Hellner tog över som ordförande i både SEB och Investor.  Jacob Wallenberg kom sedan att väljas till ordförande i Investor efter Hellner som dog 1947.

1949 fick Investor sin första vd i Frans G. Liljenroth. Året därpå, 1950, tillträdde Rolf Calissendorff från Stockholms Enskilda Bank som Investors andra vd.

Under Calissendorffs sjätte och sista år som VD, 1956, köpte Investor aktier i Electrolux efter att Axel Wenner-Gren, huvudägare och en av Electrolux grundare och ägare, kontaktat Marcus Wallenberg med ett erbjudande om att förvärva en större del av bolaget. 1957 när Rolf Calissendorff pensionerades, ersattes han av Walter Wehtje som vd för Investor.

Maktbolaget Investor

1963 tog Investor initiativet till att bilda utvecklingsbolaget Incentive AB. Ett företag som blev en initial framgång. Enligt koncentrationsutredningen (SOU 1968:7) så var K & A Wallenbergs stiftelse största aktieägare i bolaget med 18% av rösterna år 1963, Stockholms Enskilda Banks Pensionstiftelse kontrollerade 5,5%.

Total kontrollerade familjen Wallenberg via stiftelser och personligt ägande 28% av rösterna i bolaget (33,5 om bankens pensionsstiftelse inräknas) Familjen Wallenberg har hela tiden varit företagets dominerande ägare och aktörer:

Investor dominerades av Marcus Wallenberg som fortsatte som ordförande till sin bortgång år 1982. 1969 sammangick Scania och Vabis och i början av 70-talet sammangick även Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken och portföljbolaget Export-Invest bildades. 1971 fick Investor sin fjärde VD i Carl de Geer som stannade på sin post i 7 år.

70-talet var en period som innebar flertalet signifikanta händelser för Investor, som vid denna tidpunkt hade hunnit bli storägare i ett antal skogsbolag: Stora Kopparberg, Bergvik & Ala, Papyrus och Kopparfors. Jacob Wallenberg var ordförande i de två förstnämnda, och Marcus Wallenberg i de två sistnämnda.

De första stora händelserna inträffade 1975 när Papyrus köpte Kopparfors, och senare under samma år när Stora Kopparberg köpte Bergvik & Ala. Två stora fusioner ägde dessutom rum 1976. Investor var största aktieägare i detaljhandelsvaruhuset NK och Carl de Geer var ordförande i NK.

I början av 1976 sammangick NK och Åhléns och blev NK-Åhléns; det största privata handelspartnerskapet i Skandinavien, med 200 butiker och 23 000 anställda. Giftermålet slutade i skilsmässa efter fyra år då de fem NK-butikerna separerade igen.

1976 var ett händelserikt år för rederierna. Investor kontrollerade 24 procent av rösterna i Svenska Ostasiatiska Kompaniet och Rederi Motortank. Diskussioner inleddes 1976 kring möjligheterna till en sammanslagning med en tredje part, Tirfing, som också hade andelar i Svenska Ostasiatiska Kompaniet.

Tirfing hade hamnat på obestånd och behövde en konsolidering för att överleva. Diskussionerna ledde till en fusion mellan Tirfing, Ostasiatiska Kompaniet och Rederi Motortank år 1978. Det nya bolaget antog namnet Broströms Rederi AB.

1970-talet

I slutet av 1970-talet påbörjade en period av omstrukturering av det svenska näringslivet. Något som också påverkade AB Investor starkt, speciellt eftersom Carl De Geer dog år 1978:

Sent under år 1977 blev Carl de Geer svårt sjuk och avled i början på 1978. Claes Dahlbäck blev vd och Marcus Wallenberg blev ordförande. Investor flyttade till Arsenalsgatan 8C på Blasieholmen, vårt huvudkontor idag.I början på 80-talet ägde familjen Wallenberg och Wallenbergsfären 19 procent av Investor, 19 procent av Providentia och 14 procent av Export-Invest.

[…]

1982 skulle bli Marcus Wallenbergs sista levnadsår och ett av de viktigare beslut han tog på Investor detta år var försäljningen av fastighetsbolaget Diligentia. En aktör på marknaden ville sälja en stor post i SKF och köparna var Investor, Providentia och Skånska Cementgjuteriet.

För att klara av köpet ekonomiskt var Investor tvunget att låna en väsentlig summa pengar. Eftersom Investor hade uppskattningsvis 13 procent av rösträtterna i Diligentia (Providentia ägde 16 procent) började Marcus att leta efter en köpare av Diligentia, vilket till slut blev Trygg Hansa.

Investor tjänade 90 Mkr på affären. När Marcus avled vid 83 års ålder tog Peter Wallenberg, son till Marcus, över efter sin far som ordförande i Investor och involverade sig omedelbart i ett flertal stora affärer.

1984 köpte Investor och Providentia tillbaka Volvos aktier i Atlas Copco och Stora Kopparberg. Förvärvet gjordes genom Patricia, ett bolag som bildats enkom för återköpet.

1986 fusionerade ASEA och Brown Boveri till ABB och under 1980-talet deltog Investor i bildandet av en rad olika bolag. 1991 såldes Alfa-Laval till Tetra Pak och Investor köpte upp alla aktier i Saab-Scania. 1992 fusionerade Investor med Providentia och familjen Wallenbergs tredje investmentbolag, Export-Invest. 1994 gav sig familjen Wallenberg in i spekulationsekonomin genom att AB Investor bildade riskkapitalbolaget EQT tillsammans med AEA och SEB.

Förvandling

Ungefär samtidigt bildades också Investor Growth Capital som dotterbolag till Investor. Också detta var ett riskkapitalbolag men fastare knutet till Investor än vad fallet var och är med EQT. Saab och Scania delades upp och 1996 sålde Investor 55% av aktierna i Scania. Försäljningarna och inköpen av bolag rullade vidare:

Under 1997 sålde Investor sitt innehav i TV4 till den finska tidningsgruppen Aamulehti. Investor deltog i fusionsarbetet mellan OM och Stockholmsbörsen och i bildandet av den nya SEB-gruppen genom samgåendet mellan S-E-Banken och Trygg Hansa. Percy Barnevik valdes till ordförande i Investor.

British Aerospace blev delägare i Saab AB år 1998 och bolaget börsnoterades. Stora Enso bildades genom en fusion mellan STORA och Enso. En fusion föreslogs mellan Astra och Zeneca. Året som Marcus Wallenberg, ’Husky’, valdes till VD för Investor, 1999, nåddes en överenskommelse med Volvo om att sälja av hela innehavet i Scania. EU:s konkurrensmyndighet godkände emellertid inte affären. Fusionen mellan Astra och Zeneca genomfördes och Saab AB la ett bud på Celsius.

År 2000 sålde Investor aktier i Scania till Volkswagen AG. Investor gjorde ett antal nyinvesteringar i intressanta teknologibolag såsom kinesiska imGO. 3 Skandinavien, delägt med Hongkong-baserade Hutchison Whampoa, startades 2000 då bolaget fick en av 3G-licenserna i Sverige. Vid den här tiden var andelen onoterade innehav i Investors portfölj 5 procent. Under 2001 ökade Investor sitt ägande i Ericsson och SEB och sålde sina innehav i Stora Enso, SKF och SAS till Wallenbergstiftelserna.

Renodling

En uppdelning och renodling av ägandet inom Wallenbergsfären mellan stiftelserna och AB Investor genomfördes alltså under 2000-talet. Det fortsatte även senare.

2002 ökade Investor sitt ägande i ABB, Electrolux, Ericsson, SEB och WM-data och sålde hela innehavet i Syngenta. Claes Dahlbäck efterträdde Percy Barnevik som styrelseordförande i Investor. Året efter såldes hela ägandet i Volvo.

År 2005 blev Jacob Wallenberg styrelseordförande och Börje Ekholm VD. Två år senare delades Gambro delades upp i tre självständiga enheter, varefter Gambro Healthcare avyttrades. 2008 såldes Scania till Volkswagen.

2010 köptes hälsovård- och vårdföretaget Aleris och Mölnlycke Health Care. År 2012 blev Investor också en stor ägare i Wärtsilä och året efter såldes Gambro.

2015 blev Johan Forssell VD och koncernchef. Investor Growth Capital var nu försvunnet och istället fanns dotterbolaget Patricia Industries. 2019 avyttras aleris och EQT börsnoteras.

Investor AB äger idag intressen i en stor mängd företag vid sidan av de traditionella Wallenbergföretagen.

Andra källor:

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
C-H Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3.e uppl, 1971
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Ursprungligen publicerat 2010 på Svensson-bloggen. Uppdaterad vid publiceringen här.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.