Hotellkungen Petter Stordalen och Strawberry

Petter Stordalen kontrollerar majoriteten av företaget Strawberry Group AS (tidigare Home Invest AS) med holdingbolaget Strawberry Holding AS. Tre barn äger 75% av aktierna men Petter Stordalen kontrollerar majoriteten av rösterna i företaget. Genom Strawberry Hospitality Group AS drivs hotellverksamheten som bär namnet Nordic Choice Hotels och genom det svenska dotterbolaget Strawberry Properties AB (tidigare Home Properties) är koncernen en stor fastighetsägare.

Nordic Choice Hotels driver totalt 205 hotell, därav 168 hotell med namnen Clarion, Clarion Collection, Quality och Comfort och 26 hotell med egna namn. Nordic Choice Hotels har driftansvaret for 134 hotell, medan resten
är anknytna till kedjan genom managementavtal eller genom franchiseavtal med externa ägare. Av de 205 hotellen ligger 92 i Norge, 92 i Sverige, 14 i Finland, 5 i Danmark, ett i Litauen och ett i Lettland. Totalt finns det över 15 000 anställda i koncernen. Den svenska hotellverksamheten drivs i bolaget Choice Hotels & Resort AB medan fastighetsverksamheten drivs i Strawberry Properties AB.

Strawberry Advisory AS förvaltar kapital som inte är uppbundet ihotellverksamheten eller fastighetsförvaltningen. Förvaltningen av kapitalet sker genom bolagen Strawberry Capital AS och Strawberry Equities AS. Genom dessa bolag äger Stordalen 40% i resebyråföretaget Vingkoncernen med 2 300 anställda och 10% i restaurangföretaget Stureplansgruppen AB.

Stordalen började sin karriär i fastighets- och hotellbranschen genom att bli chef för Norges största köpcentrum, City Syd i Trondheim år 1986. Ett år senare blev han fastighetsdirektör i Atle Brynestads företag Made in. 1991 blev han anställd i Realkreditts (senare DnB) fastighetsbolag som VD. Tillsammans med en grupp investerare köpte han sedan varuhuset Steen & Ström i Oslo. Köpet av Steen & Ström blev början på en rad nyförvärv, och inom loppet av tre år hade det nystartade företaget, Steen & Ström Invest i vilket Stordalen var VD, blivit landets största ägare av kommersiella fastigheter. 1996 blev Stordalen osams med företagets största delägare Stein Erik Hagen och fick lämna VD-posten.

Nordic Choice Hotels grundades i Norge 1990 under namnet Choice Hotels Scandinavia som ett drifts- och franchiseföretag inom hotellbranschen. År 1994 undertecknade de ett avtal med ett dotterbolag till Choice Hotels International och fick därmed rätt att marknadsföra sig under kedjenamnen Clarion, Comfort och Quality.

Petter A. Stordalen bildade efter att han fått avgå som VD år 1996 en verksamhet ihop med Christen Sveaas varefter de köpte in sig i företaget Hotellpartner som ägde rättigheterna till Choice-konceptet genom att köpa 68% av aktierna. Sveaas och Stordalen ägde då 34 procent var i företaget och Stordalen blev styrelseordförande. Den norska hotellkedjan Internor och den svenska kedjan hotellföretaget Home med nio hotell köptes. Två år senare, hösten 1998, köpte Choice Hotels Scandinavia sitt första danska hotell i Köpenhamn.

HomeChoice Hotels Scandinavia börsnoterades på Oslobörsen i maj 1997. I december 1997 avyttrade Sveaas ägandet om 37 procent som han hade i hotellkedjan, som nu omfattade 77 hotell. 1999 gick Christian Ringnes och hans företag Eiendomsspar in och köpte 35 procent av aktierna i Choice Hotels Scandinavia. Efter en kort maktkamp gav Ringnes upp och Stordalen kunde befästa sin kontroll över företaget. Samma år köpte Stordalen upp ett flertal danska hotell, inklusive den danska hotellkedjan Nordisk Hotel Group, Stenungsbaden Yacht Club och Stockholm Globen Hotel vid Globen.

I september 2000 övertog bolaget Home Invest hotellegendomarna från Choice Hotels Scandinavia. Samma år köptes ytterligare sju hotell i Danmark. Några av dessa har senare sålts. Ett år senare köpte Stordalen upp 90 procent av aktierna i Home Invest och bolaget togs bort från börsen. Fyra år senare togs även Choice Hotels Scandinavia bort från börsen när Home Invest köpte 100 procent av aktierna.

Under 2003 köpte Home Invest in sig i det svenska fastighetsbolaget Capona, året efter såldes alla fastighetstillgångarna till Capona i utbyte mot aktier och blev därmed ägare till 66 procent av det svenska fastighetsföretaget som 2006 bytte namn till Home Properties. 2006 knoppade Home Properties av sig i investmentbolaget Home Capital, som i sin tur introducerades på Stockholmsbörsen. 2007 förvärvade Stordalens Home Invest alla aktierna i Home Capital och avnoterade företaget från börsen.

I juni 2009 köpte Choice Hotels Scandinavia hotellen Nordic Sea Hotel (numera Nordic C Hotel) och Nordic Light Hotel i Stockholm. I maj 2010 tillkännagavs att Nordic Choice Hotels skulle expandera till Baltikum med etableringen av företaget SIA Choice Hotels Baltics. Home Invest AS bytte namn till Strawberry Group AS och Home Properties AB bytte namn till Strawberry Properties AB.

2015 började Stordalen också etablera sig i förlagsbranschen genom Strawberry Publishing AS. Idag driver koncernen förlagsverksamhet i både Norge och Sverige. 2019 köpte Nordic Choice Hotels Finlands mest välrenommerade hotellgrupp, Kämp Collection Hotels med 11 hotell.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.