Bankväsendet – Sveriges Kreditbank

I och med 1922 års stora bankkris rekonstruerades Svenska Lantmännens Bankmed hjälp av den statliga bankstödsbolaget Kreditkassan. Härigenom bildades år 1923 den statliga Jordbrukarbanken (ej att förväxla med den 1958 av jordbrukskassorna etablerade Jordbrukets bank).

När AB Sydsvenska Banken hade rekonstruerats 1924 blev privatbankerna oroliga för att staten skulle gå in som ägare. De fyra största affärsbankerna ägde visserligen 53 procent av aktiekapitalet genom pappersbolaget AB Nessus, men huvuddelen av aktierna var belånade i Kreditkassan av år 1922. Den statsdominerade Kreditkassan sa upp lånet till Nessus för inlösen den 1 februari 1928. Stockholms Enskilda tog i detta läge ledningen i försöken att hitta en annan lösning för Sydsvenska Banken. I mitten av mars 1928 såldes aktierna till ett konsortium där Torsten Kreugerspelade en viktig roll.

Då Göteborgs Handelsbank, som 1925 rekonstruerats med hjälp av Kreditkassan vilken därefter kom att äga hälften av banken, 1949 såldes till Skandinaviska banken överfördes 14 kontor till Jordbrukarbanken och därigenom bildades år 1951 Sveriges Kreditbank.

1974 slogs Kreditbanken ihop med den statliga Postbanken och blev PK-Banken, det vill säga Post och Kreditbanken. År 1984 noterades PK-Banken på Stockholmsbörsen och efter bankens köp av Carnegie Fondkommission 1988 och Investeringsbanken 1989, samt övertagandet av Nordbanken 1990 ökade det privata ägandet men staten var fortfarande majoritetsägare. Från 1990 gick hel banken under namnet Nordbanken. Carnegie såldes senare igen.

Banken fick sedan stora problem under finanskrisen i början av 1990-talet. De privata ägare som kommit in i samband med sammanslagningen blev utlösta av svenska staten trots att banken var på obestånd och bankens värde var högst osäkert. Ägandet övertogs sedan av Bankstödsnämnden och de osäkra fordringarna avsattes till ett nytt statligt bolag, Securum. Som en del av statens stödåtgärder fick man även förvärva de livskraftiga tillgångarna i den fallerade Gota Bank varvid dessa fusionerades in i verksamheten. Under finanskrisen mottog banken cirka 63 miljarder kronor i stöd, vilket var den övervägande delen de totalt cirka 65 miljarder som utbetalades i bankstöd.

Nordbanken gick 1998 samman med den finländska banken Merita och bildade Merita-Nordbanken. Merita-Nordbanken fusionerades år 2000 med danska Unibank och blev Nordic Baltic Holding innan man köpte den norska Kreditkassen, och därefter antog namnet Nordea. Uppköpen av andra banker har även fortsatt efter att man köpte Kreditkassen. Sålunda köpte Nordea den ryska banken JSB Orgresbank och år 2009 köptes danska Fionia Bank.

Läs mer: IT-historiaEXE24_123DNAB12RTIDGAVSVD12ResuméSDSGPKulturbloggenDMVA123,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.