Bankväsendet – Skånes Enskilda Bank

Banken grundades i Ystad av tre köpmän, Jöns Peter Hemberg, Gustav Berghman och Gustav Hagerman. Den erhöll sina första privilegier 14 oktober 1830 och inledde sin verksamhet under namnet Skånska Privatbanken påföljande år. 1841 fortsatte verksamheten under namnet Den Förnyade Skånska Privatbanken, och 1847 fick banken namnet Den Fortsatta Skånska Privatbanken varefter det från den 1 april 1857 ändrades till Skånes Enskilda Bank. 1857 års bankkris raserade ett flertal banker i Europa och Amerika och hotade även Skånes Enskilda Bank, vilken dock räddades genom statligt ingripande av finansminister Johan August Gripenstedt.

En ledande person i banken på denna tid var riksdagsmannen Jules Stjernblad som var gift med Ulla Berghman, dotter till P.C. Berghman och syster till Gustav Berghman. Jules Stjernblad var också från 1854 ägare till Marsvinsholms slott och lokalpolitiker. Vid hans död tillföll slottet ochegendomen hans syster Ida Stjernblad, gift med Ad. Bennet. När Skandinaviska Kredit AB grundades år 1864 så valdes Stjernblad in i styrelsen för också denna bank. Han var också en av initiativtagarna till den så kallade grevebanan, Malmö-Ystads Järnväg (MYJ).

1857 öppnade Skånes Enskilda Bank ett litet avdelningskontor i Malmö, vars ursprungliga personal endast bestod av en föreståndare och ett biträde. År 1868 ingicks avtal om övertagande av dels Malmö Enskilda Bank, dels Riksbankens filialbanker i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Karlshamn. Efter detta hade Skånes Enskilda Bank uppnått en ställning som Sveriges näst efter Riksbanken största penninginstitut med kontor i Skånes alla städer samt i Karlshamn, Sölvesborg och Växjö.

Eftersom tyngdpunkten i Skånes affärsliv förskjutits från Ystad till Malmö, beslöt bolagsstyrelsen att från 1876 förlägga huvudkontoret till Malmö. År 1878 upprättades även ett stort avdelningskontor i Stockholm. Banken övertog år 1904 Göteborgs Köpmansbank, varigenom man även fick en filial i Göteborg. Göteborgs Köpmansbank hade grundats 1873 med bl.a. A.F. Reuterskiöld och Conr. Hamberg som intiativtagare och var en bank av det mindre formatet.

Bland styrelseledamöterna vid denna tidpunkt märktes Carl Herslow från familjen Herslow och industriledarna Frans Henrik Kockum (Kockums blev sen en av de så kallade 15 familjerna inom den svenska storfinansen) vid Kockums Mekaniska Verkstads AB (från 1897) och August Schmitzvid Malmö Yllefabriks AB (från 1906). Från 1870-talet var Skånes Enskilda Bank Sveriges största bank tätt följd av Skandinaviska Kredit AB i Göteborg.

År 1910, då Skånes Enskilda Bank fortfarande var Sveriges största bank, sammanslogs den med det då näst största enskilda bankföretaget, Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg. Den sammanslagna banken fick dock den sistnämnda bankens namn. Carl Herslow fortsatte under den första tiden som styrelseordförande för den sammanslagna banken.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget, senare Skandinaviska Banken, sammanslogs 1972 med Stockholms Enskilda Bank till Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.