Kinneviks medieföretag – MTG, Metro, Comhem

Familjen Stenbeck äger via sitt holdingbolag Investment AB Kinnevik Sveriges näst största privata TV-koncern Modern Times Group AB (MTG), bredbands och kabel-TV bolaget ComHem och Tidnings AB Metro som ger ut gratistidningar. Metro äger också onlineföretaget CD-ON som säljer böcker, film och musik

MTG är sammantaget Sveriges tredje största medieföretag med en omsättning på 17 299 mkr vilket är en uppgång med 7 procent jämfört med ett år tidigare. Koncernen, som har ett uttalat underhållningsfokus, driver tv- och radio-kanaler i Norden, Baltikum, Östeuropa och Afrika.

I MTG ingår Free TV Scandinavia med TV3, TV6, TV8 och TV10, Betal-TV Norden (Viasat-kanaler), Viasat, MTG Radio (RixFm med flera) och produktionsbolagskoncernen Nice Entertainment (Strix, Titan, Baluba m.m.). Dessutom är företaget delägare med 29 % i e-handelsföretaget Qliro, 19% i kabel- och bredbandsbolaget Comhem vilket gör Kinnevik till största ägare, 30 % i telefonbolaget Tele 2 och 38 % i telefon- och kabelbolaget Millicom och en mängd andra onlineföretag för mode, kläder och olika typer av tjänster.

Den nordiska tv- och radioverksamheten, som från och med 2016 är samlad i affärssegmentet Nordic Entertainment, svarade dock för nästan två tredjedelar av omsättningen och huvuddelen av vinsten, som under 2016 uppgick till 1 347 mkr. Omsättningen i Sverige uppgick till 5,1 miljarder (+7 %). MTG:s digitala produkter är samlade under varumärkena Viaplay och Viafree.

MTG Radio är ett av de två största privata radionätverken i Norden och när det gäller Video-On-Demand (VOD), strömmande online-TV, så är företagets Viaplay näst störst efter Netflix. Företaget var under 2016 landets tredje största traditionella TV-aktör i fråga om tittartid (16 %). Omsättningsmässigt var dock företaget det största privata TV-företaget. 

MTG:s TV-verksamhet ingår i affärsområdet Nordic Entertainment som omfattar både tv- och radiokanaler och MTG:s streamingtjänster (Viaplay och Viafree). Under 2016 uppgick de samlade intäkterna till 11,1 miljarder. Jämfört med 2015 ökade omsättningen med 6,7 procent. Majoriteten av både intäkterna och tillväxten kommer från affärsområdet ”Betal­-TV” (Viasat), som under 2016 redovisade en samlad omsättning på 6 272 mkr efter en tillväxt på +7,6 procent. För affärsområdet ”Fri-TV & Radio” slutade omsättningen på 4 866 mkr och tillväxten på +4,5 procent.

ComHem har en ledande ställning på den svenska kabel-tv-marknaden, och är också en av de större aktörerna inom bredband och telefoni. Förvärvet av det tidigare statligt ägda Boxer, som svarar för den betal-tv-verksamheten i det svenska marknätet, har gett ComHem en mycket stark position på villamarknaden för betal-tv-tjänster i Sverige.

ComHem-aktien är sedan 2014 noterad på Stockholmsbörsen. Den största enskilda ägaren är Investment AB Kinnevik med 18,9% och ComHem kan anses vara kontrollerat av Kinnevik och familjen Stenbeck. ComHem har tillsammans med ComHem-ägda Boxer och Viasat en marknadsandel på 51,4 procent när det gäller digital distribution av TV.

Verdere Sarl som ägs av familjen Stenbeck kontrollerar 43,8 % av rösterna i Investment AB Kinnevik medan familjen Klingspor kontrollerar 11,3 % och familjen von Horn 3,3 %. Styrelsen i Kinnevik består av Tom Boardman, Amelia Fawcett, Henrik Poulsen, Cynthia Gordon, Wilhelm Klingspor, Lothar Lanz, Erik Mitteregger, Mari Queiroz, John Shakeshaft och Christina Stenbeck.

I styrelsen för MTG ingår David Chance, Per Martin Joakim Andersson, Simon Patrick Duffy, Angela Donata Hopfen, John Alexander Lagerling och Natalie Patricia Tydeman medan styrelsen i Tidnings AB Metro består av Mikael König, Christen Eugen Ager-Hanssen, Lars Jacob Bö och Carl-Adam Drakenberg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,