Bonnier – mediekonglomeratet

Bonnier-koncernen har mycket länge varit Sveriges största medieföretag och är så fortfarande när det gäller antalet anställda. Omsättningsmässigt är dock företaget idag bara det näst största företaget då musikföretaget Spotify växt om Bonnier AB. I motsats till Spotiy är dock Bonnier-koncernen verksamma i flera olika medier och mediekanaler.

Bonnier, det snart 180 år gamla familjeföretaget, fick under 2016 se sig nedknuffat från toppen på listan över de största svenskkontrollerade medieföretagen. Ny etta är musiktjänstföretaget Spotify, som med en tillväxt på över 50 procent bara under 2016 redovisade en samlad omsättning på 27,8 miljarder kr. För Bonnier AB stannade omsättningen på 25,6 miljarder, vilket var något mindre än ett år tidigare.

Bonnierkoncernens verksamhet är spridd över en rad olika mediebranscher. För störst försäljning under 2016 svarade affärsområdena ”Books” med 7,7 miljarder kr och ”Broadcasting” med 7,4 miljarder. Affärsområdet ”News”, som omfattar koncernens svenska dagstidningar, omsatte 4,5 miljarder.

Bonnierkoncernen är en av de tre stora privata aktörerna på den traditionella TV-marknaden genom TV 4 och C-More men spelar en obetydlig roll på marknaden för online-TV där US-amerikansk Netflix dominerar. Bonniers bolag på denna marknad är C-More, TV-4 Plus Premium och SF Anytime. Från och med 2016 är samlades Bonnierkoncernens nordiska tv-verksamheter  i affärsområdet Bonnier Broadcasting, med ett gemensamt moderbolag (Bonnier Broadcasting AB). För den svenska verksamheten (TV4 och C More) inrättades samtidigt gemensamma drama- och sportavdelningar.

Dagens Nyheter är sannolikt fortfarande Sverige största morgontidning och har kraftigt ökat antalet digitala prenumeranter till 79 000. Detta ska jämföras med Aftonbladets 260 000 och Svenska Dagbladets ungefär 45 000.

Bonnier AB ägs av 85 medlemmar i familjen Bonnier via holdingbolaget Albert Bonnier AB. I koncernen ingrå förutom redan nämnda företag bland annat Bonnierförlagen med tolv bokförlag (Albert Bonniers Förlag, Forum, Wahlström & Widstrand, Bonnier Carlsen m fl) och fyra bokklubbar, nätbokhandeln Adlibris, Discshop, Pocketshop, Bonnier Tidskrifter med specialtidningar och affärstidningar, Svensk Filmindustri, Dagens Industri AB, AB Kvällstidningen Expressen (Expressen, GT och Kvällsposten), Sydsvenska Dagbladet AB (Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad) och ett antal tryckerier. Dessutom ingår delägarskap i Tidsam AB, Samdistribution AB, TT Nyhetsbyrån, Pocketgrossisten och Aller Media.

I moderbolaget Albert Bonnier AB ingår också fastighetsbolag, finansbolag och skogsbolag. Styrelsen i Albert Bonnier AB består av Arne Karlsson, Carl Johan Bonnier, Felix Erland Pontus Bonnier, Gerard Åke Pontus Bonnier, Bengt Einar Braun, Gun Elice Nilsson och Lena Charlotte Strömberg medan styrelsen i medieföretaget Bonnier AB består av Carl Johan Bonnier, Peder Bonnier, Christian Caspar, Maria Curman, Arne Karlsson, Kerstin Mogull och Jens Müffelman samt tre representanter för de anställda, Martin Harris, Mikael Falk och Sara Stenman. Vd är Thomas Franzén. Det totala antalet anställd i Bonnierkoncernen (Albert Bonnier AB) är cirka 10 000.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,