Thomas Berglund

År 1980 bildade Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, företaget Managementgruppen (M-gruppen). Uppgiften var dels att utbilda företagsledare och dels att verka för en förnyelse av arbetslivet. Att öppna den offentliga sektorn för privata företag var en huvuduppgift. Efter det borgerliga valnederlaget 1982 rekryterades folkpartisterna Bert Levin och Thomas Berglund till M-gruppen. Bert Levin hade varit statssekreterare under den borgerliga regeringen och Tomas Berglund hade varit talskrivare åt den folkpartistiske partiledaren och ministern Ola Ullsten.

Under 1980-talet rekryterade SAF medvetet topptjänstemän och påläggskalvar från Folkpartiets regerings- och riksdagskansli samt från ungdomsförbundet till M-gruppen. Peter Örn, Lars Leijonborg och Lotta Edholm, alla arbetade för M-gruppen med att försöka finna vägar för hur den offentliga sektorns verksamheter skulle kunna öppnas för privata företagare.

Det var också den uppgiften som Bert Levin och Thomas Berglund hade. De funderade först på tjänster som sophämtning och städning men de kom snart in på andra verksamheter. Daghemsverksamhet. Bert Levin hade barn på daghem och Thomas Berglund satt i Vaxholms socialnämnd.

Det var en idé som uppdragsgivarna i SAF gillade och de gav klartecken till att starta. För att få den nödvändiga kompetensen knöt de två välkända auktoriteter inom förskolan till sig som rådgivare, Ulla-Britta Bruun och Vanja Karlsson. Det var personer med högt anseende i förskolekretsar och de gav legitimitet åt projektet.

Levin och Berglund fick också företaget Electrolux att ställa upp med det nödvändiga kapitalet som behövdes för att starta Pysslingen. Electrolux köpte 90 procent av aktierna medan Levin och Berglund delade på de resterande tio procenten.

De två första Pysslingförskolorna startades i Nacka under 1986. Där var moderaten Erik Langby kommunalråd och han var mycket positiv till Levins och Berglunds planer på att privatisera förskolan. Langby kom även på en metod för att kringgå ”Lex Pysslingen”, den stopplag för privata vinstdrivna förskolor som socialdemokraterna stiftat. Metoden var att Nacka kommun slöt ett entreprenadavtal med Pysslingen där kommunen stod för personalen och Pysslingen tillsatte chefen. På så sätt kunde man behålla de statsbidrag som Lex Pysslingen stoppat om de startat en rent privat förskola.

Men det visade sig snart att kylskåpstillverkaren Electrolux var en belastning för M-gruppens förskoleverksamhet. Kritiken mot att ett storföretag startade förskolor blev omfattande och Electrolux hoppade av. Nya ägare blev då Thomas Berglund, Bert Levin, Stig Thörn, Vanja Karlsson, Paul Bergenby och Eva Husbom. Stig Thörn var rektor på förskoleseminariet i Södertälje där både Ulla-Britta Bruun och Vanja Karlsson hade arbetat och Paul Bergenby och Eva Husbom var förskolechefer på de två Pysslingenförskolorna.

Efter den borgerliga valförlusten 1982 finansierade SAF ytterligare en tankesmedja som skulle driva det privata näringslivets frågor, Marknadsekonomiskt alternativ för Sverige (MAS). Till MAS knöts en rad personer som blivit arbetslösa efter valet. Folkpartisten Bengt Westerberg tillsattes som chef och Carl Bildt blev en av de anställda. Men Bengt Westerberg hann bara skriva en rapport åt MAS innan han slutade och valdes till ny partiledare för Folkpartiet 1983. Den rapporten handlade om radikala nedskärningar och privatiseringar av den offentliga sektorn samt ökade avgiftsfinansieringar.

Som partiledare arbetade Bengt Westerberg under 80-talet bland annat med att bedriva opinionsarbete i syfte att bryta upp de offentliga monopolen och han framhöll Pysslingen och Cityakuten som föredömen.

Den nya regeringen 1991 som leddes av Carl Bildt och där Bengt Westerberg var ansvarig för förskolan, skapade helt nya förutsättningar för privata välfärdsföretag som Pysslingen att växa. 1992 avskaffades Lex Pysslingen och det blev tillåtet med privata vinstdrivna förskolor. Förutsättningen var att de privata företagen fanns med i kommunens barnomsorgsplan, att personalen hade nödvändig utbildning och att de inte tog ut oskäliga taxor.

Pysslingen inledde nu ett samarbete med vårdföretaget Praktikertjänst som gick in med nödvändigt kapital och som utsåg den nya verkställande direktören. Det var början på en snabb expansion och 1994 hade företaget 24 förskolor i Stockholmstrakten. Under 1996 gick Praktikertjänst in som majoritetsägare i Pysslingen, övriga ägare var Johan Göterfelt, Bert Levin, Vanja Karlsson och Eva Husbom. Thomas Berglund försvann från Pysslingen.

Thomas Berglund som arbetat i Securitas sen 1984 blev 1993 VD för det stora säkerhetsföretaget. Under Berglunds tid som VD i Securitas skedde ett antal viktiga uppköp, fusioner och avknoppningar i företaget. Säkerhetsverksamhet hörde till den typ av tjänster som offentliga verksamheter kom att behöva i ökad utsträckning. Thomas Berglund hade sett affärsmöjligheterna inom detta område när han arbetade på M-gruppen med uppgiften att öppna den offentliga sektorn för privata företag.

• 1994 knoppades låsbolaget Assa-Abloy av.
• 1999 köptes USA:s största säkerhetsföretag; Pinkerton.
• 2000 köptes USA:s näst största säkerhetsföretag; Burns, inklusive 49 procent av värdetransportföretaget Loomis, Fargo & Co.
• 2001 köptes av resten av Loomis, Fargo & Co.
• 2006 gjordes avknoppningar av larmbolagen Securitas Systems (heter nu Niscayah) och Securitas Direct.

Därefter har Securitas även knoppat av sin värdetransportverksamhet och bildat det börsnoterade bolaget Loomis. När Berglund blev Securitas-vd hade Securitas intäkter på 6 miljarder kronor per år och när han lämnade bolaget 14-15 år senare låg intäkterna på 50 miljarder kronor per år. 2007 avgick han som VD för Securitas. Därefter har han istället varit VD i vårdföretaget Capio. Capio delades snart därefter upp i två bolag, vårdbolaget Capio och labb- och diagnostikföretaget Unilabs.

Pysslingens expansion fortsatte även utan Berglund och de startade sin första grundskola 1997.Under 2005 köptes bolaget av det danska riskkapitalbolaget Polaris Private Equity. Thomas Berglund blev då ordförande i styrelsen för Pysslingen. År 2011 köptes Pysslingen upp igen. Denna gång av det svenska riskkapitalbolaget EQT. Därefter kom Pysslingen att ingå i utbildningskoncernen Academedia.  Berglund sitter inte längre i styrelsen för Pysslingen.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,, , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , ,, ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.