Walleniusrederierna

Walleniusrederierna är det samlade namnet på den företagsgrupp som grundades 1934 då Olof Wallenius inköpte sitt första fartyg, en liten tanker som byggdes om för transporter av vegetabiliska oljor. Fartyget fick namnet Soya och företaget namnet Rederi AB Soya vilket fortfarande är namnet på moderbolaget i koncernen. Rederikoncernen var till en början i huvudsak ett tankrederi och en mängd olika fartyg ägdes, de flesta ägda av olika aktiebolag med namn som Wallship, Wallenco, Walltank, Wallstar, Nup och Manjoma (idag ett företag med intressen i vindkraft med mera). En del fartyg ägdes av partrederier och i dessa fanns ofta ett samarbete med Bertil Bernadotte.

Företaget som än idag kontrolleras av ättlingar till Olof Wallenius, som dock heter Kleberg i efternamn, är numera helt inriktad på biltransporter men har genom åren ägt andelar i många andra rederier, däribland tankrederier som Argonaut och containerrederier som Atlantic Container Line. Idag är Walleniuskoncernen det näst största rederiföretaget i Sverige efter Stena-koncernen.

Verksamheten i Walleniusrederiena är indelad i flera juridiska och organisatoriska enheter med Rederi AB Soya som moderbolag för de flesta. Totalt finns det cirka 800 anställda i koncernen. Fartygen sysselsätter dock totalt 1 100 personer och huvudkontoret i Stockholm 300 personer så en hel del av besättningsmännen på fartygen är inhyrda från bemanningsföretag. Förutom sjöfartsverksamhet innehåller koncernen också en stor fastighetsföretag. Sjöfratsverksamheten bedrivs dels i Walleniusrederierna AB med dotterbolag som äger en mängd fartyg. För närvarande handlar det dels 14 svenskflaggade fartyg som ägs eller chartras av Walleniusrederierna AB som är mer känt under marknadsnamnet och varumärket Wallenius Lines. Dessutom äger dotterbolaget i Singapore, Wallenius LInes Singapore Holding Pte Ltd ytterligare 22 fartyg.

Bemanning och skötsel av de svenskflaggade fartygen sker genom svenska Wallenius Marine, den andra delen av koncernens sjöfartsverksamhet och bemanningen av de singaporeflaggade fartygen sker genom detta företags dotterbolag i Singapore, Wallenius Marine Singapore Ltd. Dessa företag har även tekniskt ansvar för fartygen inklusive ansvar för underhåll etc.

Själva trafiken och befraktningen sker i andra företag som är delägda av Wallenius. Dessa företag är Wallenius Wilhelmsen Logistics (ägt till 50%), Eukor Car Carriers (EUKOR, ägt till 40%), American Shipping & Logistics (50%) samt United European Car Carriers (UECC, 50%). Delägare i de tre första är Wilh. Wilhelmsen AS i Norge och i UECC är det japanska NYK som är delägare med lika stora andelar som Wallenius.

Parsifal

Parsifal

Wallenius Wilhelmsen Logistics sysselsätter 5 800 personer på sin fartyg. Enligr en del uppgifter är de all anställda i företaget, men det tycker jag verkar osannolikt. Norska källor anger att moderbolaget i Norge bara har 90 anställda.

Morning Post

Morning Post

Eukor har 200 anställda, hur många som sysselsätts på de fartyg Eukor driver och befraktar är dock lite oklart. Agent och skeppsmäklare för Eukor och UECC är bland annat göteborgsföretaget Swedish Transport & Logistics (STL Shipping) med ett 60-tal anställda i hela företagsgruppen. STL tillhör inte Walleniuskoncernen. UECC med huvudkontor i Oslo har 350 anställda varav 230 arbetar ombord. Hur många fartygen totalt sysselsätter är inte känt.

American Shipping & Logistics består egentligen av två företag, American Roll-on Roll-off Carrier och American Auto Logistics. Det första är ett företag som driver trafik med 9 fartyg som bemannas av Crowley Ship Management. Crowley som inte ingår i Walleniuskoncernen har 5 300 anställda. American Auto Logistics är ett logistik- och befraktningsföretag.

Läs också: Familjen Kleberg – Wallenius Lines,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2014.

Intressant?
Media: AV, DPS, GP, ST1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.