Persson-Invest

Från hästhandel till bilhandel. Det är i korthet historien för Persson-Invest. På vägen har företaget dessutom blivit en av Sveriges större markägare och haft ägarintressen i en bank, Jämtlands Folkbank. Huvudverksamheten i företaget idag är bilförsäljning och lastbilsförsäljning, men där finns också skogsbruk och träindustri, vindkraftverk och fastighetsbolag.

Bolagets grundare, Sven O Persson, började sin bana som hästhandlare men utökade under 1920-talet sin verksamhet med bilhandel. 1932 blev hans företag, Bilbolaget Nord AB, återförsäljare av Volvo i Östersund. 1950 sålde företaget lika många hästar som bilar. Därefter har bilarna tagit över. På 1960-talet expanderade bilförsäljningsverksamheten till i Örnsköldsvik, Lycksele, Vilhelmina och Storuman.

Parallellt med uppbygget av bilförsäljningsverksamheten bedrevs virkeshandel. Sven O Persson och hans bolag AB Perssoninvest, som grundades för att samla ägandet i ett bolag, köpte också upp skog, sågverk, verkstäder och bryggerier. 1961 byggdes den första spånskivefabriken utanför Östersund och i mitten av 90-talet tillverkade koncernen spånskivor i fem fabriker som svarade för 70% av den svenska spånskiveproduktionen. I slutet av 60-talet förvärvades AB Gällö Sågverk.

1969 köptes verkstadsföretaget Aktiv Fischer i Morgongåva och några år senare Aktiv Doroverken i Dorotea. I mitten av 70-talet var tillverkning av snöskotrar, släpvagnar, jordbruks- och skogsmaskiner koncernens dominerande verksamhet. Verkstadsföretagen såldes under 80-talet.

Under åren 1974 och 1975 köpte koncernen de kvarvarande privata bryggerierna i Norrland och sammanförde dem under namnet TILL-bryggerierna. Bryggerirörelsen såldes 1989. Bryggerifastigheterna kvarblev i företagets ägo.

Under 80-talet förvärvades skogsplantskolan Höbola Plant AB. Verksamheten avyttrades till SCA år 2002. 1987 övertogs Edsbyns Träförädling AB med tillverkning av spånskivor och plywood. Verksamheterna är nedlagda och industrifastigheten har överförts till koncernens fastighetsförvaltning.

Sven O Persson dog 1990 och ärvdes av sina 5 barn, Kristina Persson sålde sin aktier till syskonen 1992, 1995 blev Olle Persson ensam ägare till koncernens spånskiveverksamhet som fick namnet Byggelit AB och sålde sin aktier i AB Persson-Invest som därefter ägts av syskonen Bob Persson med familj, Gunilla Johansson med familj samt Margareta Lundstam med familj. I styrelsen är Bob Persson styrelsordförande och fler familjemedlemmar ledamöter, Anna Persson, Marja Persson, Emma Warg och Brita Sandven. Vid sidan av familjen är VD Björn Rentzhog, Åsa Bergman, Anna Lena Forslund, Mats Svensson och Ronny Bergsköld styrelseledamöter.

1987 köptes sågen i Kilafors och 1998 Tjärnviks Trä AB i Gnarp. Sågen i Kilafors las ner år 2002. 2010 slogs SCA:s sågverksrörelse i Stugun och Persson Invests sågverksrörelser i Gällö och Tjärnvik ihop till ett nybildat bolag, Gällö Timber AB. Ägt till 50% av Persson-Invest och 50% av SCA. 2003 överläts virkeshandeln till hälftenägda företaget Primaskog som idag ingår i Gällö Timber AB som Gällö Skog AB. Gällö Timber med cirka 80 anställda är ett av Sveriges största sågverksföretag, endast sågverket i Gällö finns dock kvar.

Sen 2004 har Åshammars Hyvleri & Trävaru AB ingått i koncernen och från årsskiftet 2009-2010 ingår även Edsbyns Hylveri AB. Koncernens hyvleriverksamhet bedrivs sen 2012 i delägda bolaget Valbo Trä AB. Persson-Invest är majoritetsägare i Valbo Trä och minoritetsägare är Valbo Trä och Förvaltning AB samt Lars-Olof Skytt.

Även på bilsidan hände en hel del under 1980-talet och framåt. Sedan 1980-talet säljs även Renault. Bilbolaget i Norr expanderade ytterligare. Under 90-talet övertogs Volvoagenturen i Sollefteå, Härnösand, Skellefteå och Umeå. 2005 köptes verksamheterna med tunga fordon i Västerå och Uppsala. Den senare från Upplands Motor AB. Från januari 2011 ingår även Volvo-representationen i Kiruna, Gällivare och Pajala med försäljning av personbilar och transportbilar i bolaget Eriksson Bil.

1989 förvärvades Wist-företagen i Norge som numera är återförsäljare för Volvo Lastbilar och Bussar från Ålesund i söder till Mo i Rana i norr med tyngdpunkten i Trondheim. Wist äger idag lastbilsverksamheterna i Sverige i företaget Wist Last & Buss som har 550 anställda. Bilförsäljningsverksamheten i Eriksson Bil och Bilbolaget har sammanlagt 230 anställda. Totalt har företaget därmed omkring 800 anställda i bilförsäljningsverksamheten av totalt cirka 1 000 anställda. Företaget är en Sverige större familjägda bilhandelskoncerner.

Utöver Gällö Timber äger AB Persson Invest också hälften av fastighetsbolaget NPH Östersund AB, hälften av vindkraftbolaget JP Vind AB, 24% i E-Ply Edsbyns Plywood AB som säljer plywood och fanér, 15,4% i Diös Fastigheter AB, 16,7% i JLT Mobile Computers AB, 14,1% i NHP Eiendom AS och 1,7% i en Sveriges allra största skogsägare, Bergvik Skog AB.

När det gäller Olof Perssons bolag Byggelit gick det i konkurs 2010. Olof Persson med familj köpte verksamheten av konkursboet och fortsätter att driva företaget än idag. Det finns cirka 100 anställda i företaget. Det leds av Magnus Persson, son till Olle Persson.

Mer: ÖP, ATL,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Persson-Invest”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.