Engwall

Jonas Olsson Engwall föddes i Ragunda socken i Jämtland år 1794. Han utbildade sig till hovslagare i Sundsvall och/eller Gävle samt Stockholm. Efter att han kommit tillbaka från Stockholm köpte han sig en gård i Gävle och gifte sig med Catharina Christina Bollner.

Han kom att tillverka tobaksmaskiner för P.C. Rettigs tobaksfabrik men flyttade efter en tid till Stockholm år 1827 där han drev sin hovslageri- och verkstadsverksamhet vidare. Det gick inte så bra och efter 12 år flyttade familjen tillbaks till Gävle.

År 1843 fick sonen Victor Theodor Engwall (1827-1908), som då var 15 år gammal, anställning som ”handelsbetjänt” hos handlanden Otto Dahl. Senare samma år fick han anställning hos handlanden D.J. Poppelman där han stannade till 1853 då han skaffade sig burskapsbrev och startade en egen handelsrörelse med diverse olika varor. Efter några år fokuserades dock försäljningen på kolonialvaror, livsmedel och brännvin. För firmans räkning inköpte Engwall 1863 en fastighet vid Västra Drottninggatan, där affären bedrevs till 1869, då den stora branden förstörde hela gården med allt vad därtill hörde: bostad, kontor, stall, magasin och varulager.

Efter branden flyttade familjen för en kort tid till Stockholm där Victor Engwall planerade att fortsätta sin handelsverksamhet. Så blev det dock inte utan de flyttade snart tillbaks till Gävle.

Carl Fredrik Engwall (1860-1925), bror till Victor Engwall var för sin del rysk konsul i Gävle och därefter en tid anställd i familjeföretaget innan han startade en egen handelsfirma medan brodern Axel Engwall var ingenjör och verksam i Petjora i Ryssland. Brodern Wilhelm Engwall ägde egendomarna Uddberga, Malmsjö och Frändesta i Stockholmstrakten. Han sålde Malmsjö till prins Oscar Bernadotte samt köpte in Uttran med Skönda, sålde snart Uttran igen och köpte Rickardsvik vid Drevviken där han bodde till sin död. Han var gift med Charlotta Carolina Hasselblad, fosterbarn i familjen Hasselblad.

1875 började Victor Engwalls son  Ernst Viktor Engwall (1855-1915) i familjefirman Victor Th Engwall, 1882 blev han faderns kompanjon samt ledare för företaget. Något han förblev till 1915. Företaget expanderade under tiden med ett antal kvarnar och en rederirörelse. 1905 ombildades företaget till Importbolaget Vict. Th. Engwall Co. Med tiden fokuserade Ernst Engwall på handel med kaffe, 1913 inköptes en rosterimaskin och 1920 lanserades varumärket Gevalia (Latin för Gävle).

Ernst Engwall ägde aktier i flera rederier i Gävle, var ledamot i stadsfullmäktige 1886-1915 och i drätselkammaren, hade styrelseuppdrag i Borgarskolan, i Gefleborgs Läns Sparbank från 1888, i centralstyrelsen för Gefleborgs Enskilda Bank och flera andra företag i Gävle. Från 1885 till 1914 var han ledamot av Gefle Köpmannaförenings styrelse och i fyra år dess ordförande. Vidare var han styrelseledamot i AB Gefle Valskvarn, Korsnäs Sågverks AB, Gefle Manufaktur AB, Gefle – Dala Järnvägs AB m. m. och var dessutom en av initiativtagarna till bildandet av Handelskammaren i Gävle.

Han var gift med Hilda Johansson (1865-1940), en pianist som gav stöd till musikbegåvade ungdomar och en stor donation till Gefle Orkesterförening. Hilda var dotter till ägaren av Johannedahls sågverk vid Sundsvall, Jonas Johansson.

Ernst och Hilda Engwalls dotter Gunhild Engwall var gift med Ivar Kreugers kompanjon Paul Toll (1882-1946), sonen Sven V. Engwall (1891-1967) var i sitt första äktenskap gift med Britta Bergström, dotter till Paul U Bergström, grundare av varuhuset PUB i Stockholm, dottern Ruth Engwall (1893-1945) var gift med bankdirektör Axel Skoglund, dottern Elsa Engwall (1897-1940) med attachén vid Ungerska legationen i Stockholm, Ivan von Bogdàn medan sonen Gustaf Engwall var gift med Marika Dickson från den kända Dicksonfamiljen i Göteborg.

Efter att Ernst Engwall avgått som chef för familjeföretaget år 1915 övertog brodern Emil Engwall (1863-1923) ledningen. Han hade börjat arbeta i firman 1893 efter en tid i USA, blivit delägare 1898 och vice VD 1905. Han var endast VD under ett år varefter ledningen av företaget övertogs av Sven Engwall, son till Ernst Engwall. Han förblev VD i företaget ända till 1963 då sonen Victor Engwall blev VD.

Sven Engwall tog sjöofficersexamen 1912, var sedan reservofficer och tjänstgjorde under båda världskrigeni flottan samtidigt som han skötte företaget. Han var ordförande i Gefle Manufaktur AB, Furuviksparken AB, Rederiaktiebolaget Saturnus, Gefle köpmannaföreningmed flera bolag och organisationer. Vice styrelseordförandei Stockholms Rederi AB Svea, AB Finnboda Varv och andra rederieroch partsrederier.

En tredje bror till Ernst och Emil Engwall, Carl Fredrik Engwall, var inte verksam i familjeföretaget utan drev andra företag. Han var delägare i Helsans mineralvattenfabrik samt grundare av firman Carl Fredrik Engwall år 1892. som från 1908 att ingå i Engwall, Hellberg & Co, en fusion av kolonialvarufirmorna L. Gust. Hellberg, grundad 1888, och Carl Fredrik Engwall. Detta företag köptes dock år 1938 av Victor Th. Engwall & Co. 1962 såldes dock företaget ingen, nu till AB Svenska Kolonialgrossister, ASK. Företaget bytte namn till Enghell AB och gick med i Vivokedjan. 1971 övertogs Enghell av AB Ce-Jis Kolonial i Borlänge, sedermera Dagab Nord AB. Distributionen flyttades till Borlänge, kvar i Gävle för en tid blev färskvarudistribution och snabbgross.

År 1925 ombildades familjeföretaget till Vict. Th. Engwall Co kommanditbolag. Styrelse och delägare var då Sven Engwall, bankdirektör Axel Skoglund, Gefle och Gustaf Engwall. Företaget blev nu helt specialiserat på kaffe och kryddor. 1947 började kaffet malas i fabriken och tio år senare infördes vacuumförpackningar. 1970 köptes kryddföretaget Kockens AB.

Jacob Engwall (1922-1986) blev vice VD i familjeföretaget 1952 och VD 1963. 1972 såldes familjeföretaget till US-amerikanska General Foods. Vid denna tid hade Gevalia 30% av kaffemarknaden i Sverige. Efter försäljningen av kaffeföretag var Jacob Engwall Han var även delägare i Nordship som hade åtta fartyg, delägare och tillförordnad VD i Stefan Trybom AB från 1985, samt ordförande i Gefle Köpmannaförening från 1963. Nordshipflottan och engagemanget i skeppsmäklarfirman Trybom övertogs senare av sonen Torsten Engwall.

Jacob Engwall var gift med Marianne och de hade fyra barn, tre söner och en dotter. Dottern Ann-Marie Engwall utsattes 1963 för en uppmärksammad kidnappning.

Torsten Engwall fortsatte senare med annan affärsverksamhet och 1988 grundade han Engco Invest AB som har ett 30-tal anställda inklusive dotterbolagen Ivar Lundh & Co (Swede Chem Tankers) och skeppsmäklerifirman AB P.J Haegerstrand i Gävle. Sen 2011 är Jacob Engwall, son till Torsten Engwall VD i Haegerstrands. Engco Invest äger dessutom andel i Winn Hotel Group AB som har nästan 400 anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Engwall”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.