Familjen Ekman – Ekman & Co

Familjen Ekman kan kanske anses ha varit 1800-talets svar på dagens Wallenbergfamilj. Familjen dominerade i slutet av seklet ett av Sveriges största företag D. Carnegie & Co och en av de stora bankerna, Skandinaviska Kredit, som i sin tur hade intressen i en rad företag. Via handelshuset Ekman & Co kontrollerade man diverse bruksegendomar och skogsindustrier. Grenar av familjen var verksamma i det stora Uddeholmsbolaget.

Idag äger familjen Ekman återigen handelshuset Ekman & Co efter att detta företag kontrollerats av andra ägare än familjen mellan 1965 och 2006.Ekman & Co har cirka 180 anställda idag. Moderbolag i koncernen är Ekman Invest Holding AB. I styrelsen för familjeföretaget sitter familjemedlemmarna Matts Ekman, Claes Ekmanoch Oscar Ekman. Matts Ekman sitter också i styrelsen för Investment AB Öresund, Intrum Justitia AB, Profoto AB och Spendrup Invest AB. Claes Ekman och Oscar Ekman är båda verksamma i familjestiftelserna som är sex till antalet, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans DonationsfondOscar Ekmans stiftelse för Sverige i UtlandetStiftelsen Oscar och och Anna Ekmans Donationsfond, Stiftelsen Oscar Ekmans MinnesfondHarald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse samt Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård.

Andra personer som tillhör familjen och som är verksamma inom familjens stiftelser innefattar Anne Langenskiöld Folke, Alexandra Ekman, Sophie Langenskiöld, J. Oscar Ekman, Gustaf Ekman och Henrik Ekman. Hur stort kapital stiftelserna förvaltar idag har jag ingen kunskap om.

I Investment AB Öresund där Matts Ekman sitter i styrelsen äger denne med familj en mindre aktiepost. Ägandet i Intrum Justitia domineras av Carnegiefonder, riskkapitalbolaget Capman och andra fondförvaltare som Swedbank, SEB och Lannebo och deras fonder. Investment AB Öresund, kontrollerat av familjerna Hagströmer och Qviberg äger 3% i Intrum Justitia. Ägandet iSpendrup domineras av familjen med samma namn medan Profoto verkar ägas av familjen Dufgran.

Oscar Ekman är också ägare till godset Bjärka-Säby i Östergötland inklusive elbolaget Bjärka-Säby Energi AB som driver ett par mindre vattenkraftverk. Kusinen Gustaf Ekman är ägare tillÅrnäs säteri i Västergötland. Verksamheten vid Årnäs drivs av ett aktiebolag, Årnäs AB. Detta gör familjen till en stor godsägare i Sverige, om än inte en av de allra största.

Bjärka-Säby nya slott skänktes år 1980 till Sionförsamlingen i Linköping medan det gamla slottetoch jordegendomen fortfarande ägs av familjen Ekman. Bjärka-Säby egendom omfattade på 1960-talet omkring 4 700 ha mark och är väl troligen mindre än så idag. Årnäs säteri hade på samma tid en storlek på ungefär 1 000 ha. Hur stort det är idag är för mig okänt precis som med Bjärka-Säby.

Sigtunastiftelsen är en annan stiftelse som familjen Ekman finansierade genom donationer.

Idag är alltså familjen Ekman ingen finansfamilj av större eller mindre storlek men kan fortfarande sägas tillhöra den svenska borgarklassen (överklassen) och dessutom tillhör man de större privata markägarna i landet. Genom familjens stiftelser kontrollerar man dessutom ett kapital på ungefär 350 miljoner kronor.

Läs också:

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2011.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,, , , , ,, , , ,

Ett svar på “Familjen Ekman – Ekman & Co”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.