Wendt – Perstorp

Företaget grundades 1881 under namnet Stensmölla Kemiska Tekniska Industri av godsägarsonen Wilhelm Wendt (1854-1924) i närheten av Perstorp. Från början tillverkades ättika, tjära, träkol och träsprit med bok från faderns, Carl Wendt, gods Gustafsborgs säteri som råvara. Carl Wendt hade köpt Läs mer…