Wendt – Perstorp

Företaget grundades 1881 under namnet Stensmölla Kemiska Tekniska Industri av godsägarsonen Wilhelm Wendt (1854-1924) i närheten av Perstorp. Från början tillverkades ättika, tjära, träkol och träsprit med bok från faderns, Carl Wendt, gods Gustafsborgs säteri som råvara. Carl Wendt hade köpt Gustafsborg från Malcolm och Hugo Hamilton år 1867.

I 1900-talets början startade även produktionen av formalin och kreosot. Under första världskriget steg efterfrågan efter ättiksyra markant och företaget började att tillverka sina egna glasflaskor. Företaget hette nu Skånska Ättiksfabriken AB. 1918 introducerade företaget Skandinaviens första plastmaterial, Indolack och Isolit (Perstorps varumärke för bakelit), på grundval av upptäckter gjorda av företagets tysklandsutbildade indiske kemist Innanendra Das Gupta. Under 1920-talet kom även tillverkning av högtryckslaminat igång.

Efter Wilhelms Wendts död övertogs ledningen av företaget av sonen Otto Wendt (1890-1978), den äldste av sex söner som alla utbildade sig till ingenjörer. Han förblev VD till 1955. Två av hans bröder och en svåger blev också chefer i företaget.

Andra världskriget innebar ett uppsving för företaget och vid slutet av kriget var Perstorp Skandinaviens första moderna plastindustri med över 10 000 olika produkter. Perstorps plastlaminat som marknadsfördes som Perstorp-Plattan fick på 1950- och 1960-talen stor användning i Sveriges bostadsproduktion och företagets omsättning ökade kraftigt under flera år. År 1966 ändrades företagets namn till Perstorp AB. Företaget satsade allt mer på avancerade produkter och övergav basprodukterna.

1970 börsnoterades företaget och inledde en lång period av både internationalisering och diversifiering från sin bas inom kemi, plast och laminat. På 1980-talet tillkom laminatgolv (Pergo, namnet bildat av PERstorp GOlv) i firmans utbud liksom analysinstrument, fordonskomponenter, akustikprodukter med mera. Vid denna tid hade företaget mer än 3 000 anställda. Från 1970 avstod familjen Wendt från att delta i företagets operativa ledning. De bildade en aktieägarförening med hembudsskyldighet och ingick en överenskommelse om att ingen i släkten skulle inneha exekutiva uppgifter i Perstorp. Familjen behöll ägardominansen i företaget tills det avregistrerades från börsen.

Efter avknoppning av bioteknikverksamheten som Perbio Science och golvverksamheten Pergo AB år 2001 förvärvades koncernen av IK (IndustriKapital) för att 2005 överlåtas till PAI Partners, som är ett franskt riskkapitalbolag. 2013 såldes varumärket Perstorps Ättika till Kavli men produktionen av ättikssyra hade då redan flyttats från Perstorp några år tidigare. Samma år flyttade koncernens huvudkontor från Perstorp till Malmö.

Perstorp AB är idag en koncern med inriktning mot specialkemi med produkter som polyoler, kaprolaktoner mm. Koncernen har cirka 1 500 medarbetare. Tillverkning sker i åtta länder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Gustafsborgs säteri är ett av de större godsen i Skåne med 8 713 ha mark och en stor skogsägare med 4 647 ha produktiv skogsmark. Utöver det förvaltar företaget också andra ägares skog och totalt förvaltar de 11 100 ha. Godset ägs än idag av ättlingar till Wilhelm Wendt.

Andra källor: Jan Glete, Nätverk i näringslivet, 1994

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.