Den svenska skogen – Klarafors AB

I början av 1800-talet uppfördes en såg och en kvarn vid Forshaga säteri. 1810 uppfördes den första salusågen och en tid därefter, år 1820, köptes Forshaga av grosshandlare James Dickson från Göteborg. Läs mer…