Den svenska skogen – Klarafors AB

I början av 1800-talet uppfördes en såg och en kvarn vid Forshaga säteri. 1810 uppfördes den första salusågen och en tid därefter, år 1820, köptes Forshaga av grosshandlare James Dickson från Göteborg. Läs mer…

Den svenska skogen – James Dickson & Co

James Dickson & Co grundades 1816 av James Dickson (1784-1855) som innehade 5/12 och hans äldre bror Robert Dickson (1782-1858) med 3/12. Delägare var även den tredje brodern Peter Dickson som bodde i London och innehade 4/12. Läs mer…