Fastighetsmagnaterna – Marjan Dragicevic

Marjan Dragicevic började med att driva ett företag som levererade råvaror till korvfabriker. Av allt att döma drev han det ihop med en bror, Mille Miladin Dragicevic. Bolaget hette S-Kon Kött. Läs mer…