Procuritas – vårdprofitör

Procuritas är ett svenskt riskkapitalbolag, Private Equity-bolag, som kontrollerar ett tiotal företag. Det största företaget som bolaget kontrollerar är vårdföretaget Olivia med över 6 000 anställda eller sysselsatta. Olivia är ett företag som profiterar på privatisering och avreglering inom vården Läs mer…