Fastighetsmagnaterna – Lindgren

Olov Lindgren AB är moderbolag i en fastighetskoncern. Ägare är arvtagare till grundaren Olov Lindgren. Störste ägare är Mats Litsander som äger mellan 25 och 50%. Andra delägare är bl.a. Kerstin Lindgren, Björn Lindgren, Per Lindgren och Maj Kerstin Friberg samt fler personer i familjen Friberg. Läs mer…