Ägarutredningen – Ax:son Johnson

Släkten Ax:son Johnsons ägarintressen i det svenska näringslivet baseras på dels enskilda medlemmars aktieinnehav, dels familjeanknutna stiftelsers innehav. Släktens ägarintressen var år 1963 hänförliga till fyra helägda företagsgrupper, nämligen Rederi AB Nordstjeman, Nynäs Petroleum, Nya Asfalt och handelsaktiebolaget A Johnson Co. Tillsammans sysselsatte dessa företagsgrupper omkring 20 000 anställda, varav omkring 15 000 återfanns inom Rederi AB Nordstjernan.

Nordstjeman förvärvade under 1970-talet betydande andelar i grossistföretaget J S Saba och blev därigenom också största ägare i NK-Åhléns med drygt 20 000 anställda. År 1983 såldes innehavet i J S Saba till Erik Penser, medan NK-varuhusen behölls i ett helägt dotterföretag. Nya Asfalt inordnades år 1980 dotterföretag till Nordstjernan. Bland övriga större som förändringar inom Nordstjeman märks framför allt dotterföretaget Avesta Jernverks övertagande av delar av Fagerstas och Uddeholms stora tillverkning av rostfritt stål år 1984. Nordstjeman avyttrade under 1980-talets första hälft också flera dotterföretag och minskade markant antalet anställda.

Nynäs Petroleum förvärvades år 1982 av A Johnson Co, men såldes till stor del ett par år senare. Hälften aktierna såldes till utländska intressen och en fjärdedel till Investeringsbanken, medan en fjärdedel behölls inom A Johnson Co. År 1985 sysselsatte de Johnson-kontrollerade företagen sammanlagt 26 000 personer. Efter år 1985 har dock stora förändringar skett i fråga om släkten Ax:son Johnsons ägarintressen i näringslivet. Främst kan därvid nämnas Nordstjernans förvärv byggnadsföretaget ABV våren 1988. Vidare förvärvade A Johnson Co under år 1988, från Erik Penser, den varuhus- och grossistverksamhet som återfanns i J S Saba och som före år 1983 kontrollerades Nordstjeman.

Från mitten av år 1988 består släktens ägarintressen av två från varandra åtskilda delar. Den ena delen anses av utgörs Nordstjernankoncernen, som aviserat börsintroduktion och i samband därmed kommer att få mindre koncentrerad ägarstruktur än tidigare. Röstmajoriteten kommer dock att innehas av de familjeanknutna stiftelserna. Den andra delen utgörs av A Johnson Co som är helägt av Antonia Ax:son Johnson.

Ägarutredningen SOU 1988:38

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.