Ägarutredningen – Industrivärden/SHB

Industrivärden-Promotion-SHB-gruppen består som ovan påpekats av olika stiftelser med nära anknytning till Svenska Handelsbanken främst – SHB:s pensionsstiftelser, Jan Wallanders stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse och personalstiftelsen Oktogonen samt de banken närstående investmentföretagen Industrivärden och Promotion. Till följd av en betydande ägarspridning och ett omfattande ömsesidigt ägande kan någon kontrollerande ägare till denna grupp inte identifieras, varför gruppen behandlats som slutägare.

Industrivärden-Promotion-SHB-gruppen var år 1963 största ägare i bl. a. AGA, Ahlsell, Almedahl-Dalsjöfors, Bergvik Ala, Fagersta, Husqvarna, PLM, SCA och Svenska Metallverken. I AGA, Almedahl, PLM och SCA bestod gruppens dominerande ställning även år 1985, medan övriga nämnda innehav avyttrades under perioden. Bland nya innehav år 1985 märks investmentföretaget Argentus, i vilket gruppen var delad största ägare tillsammans med Anders Wall. Argentus var största ägare i bl. a. Investment AB Beijer som i sin tur var största ägare i bl.a. Munksjö och Skandia. Såväl år 1963 som år 1985 var gruppen också delad största ägare i Ericsson och hade dessutom ett stort antal minoritetsposter i företag där andra ägare var röstandelsmässigt större.

Sammanlagt Industrivärden-Promotion-SHB-gruppen år 1985 största var med 50 000 anställda och delad största ägare i ägare i företag närmare företag med närmare 90 000 anställda, i Sverige eller utomlands. Därutöver sysselsattes inom Industrivärden, Promotion och SHB, med dotterföretag, närmare 20 000 personer. Efter år 1985 har gruppens större ägarintressen förändrats bl. a. genom Industrivärden förvärvade samtliga aktier i PLM år 1987 och år att samma sålde aktiemajoriteten i dotterföretaget JM till företaget Skanska.

Ägarutredningen SOU 1988:38

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.