Edström

Familjen Edström/Simonsson från Edshult i Morlanda socken på Orust är en familj från vilken flera mycket betydande direktörer i en den elektriska industrin i Sverige kom. Två bröder tog namnet Edström. Släkten Edström var under 1900-talet en av Sverige viktigaste direktörsfamiljer

Den mest kände direktören från familjen är Johannes Sigfrid Edström (J. Sigfrid Edström, 1870-1964) som var son till Olof Martin Simonsson Edström och Eva Charlotta Ericsson. Han föddes i Morlanda församling på Orust i Göteborgs och Bohus län och dog 1964 i Stockholm. Han gifte sig 1899 med Ruth Miriam Randall (1867-1944).

Familjen flyttade strax efter hans födsel till Göteborg, där tre syskon föddes, brodern Magnus Edström som så småningom blev grosshandlare i Göteborg samt två systrar, Olga Edström och Rosa Edström. Rosa Edström gifte sig 1901 med Arthur Lindén, Edströms efterträdare som verkställande direktör vid Asea 1934. Fadern dog 1904 varvid modern och systern Olga Edström flyttade till Västerås där syskonen Sigfrid Edström och Rosa Edström redan bodde med sina familjer.

Sigfrid Edström tog examen vid Chalmers tekniska läroanstalt 1891 och studerade från 1893 vid Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Han var anställd vid olika elektriska fabriker och kraftstationer i USA 1893-1897 och ingenjör vid Zürichs kommunala spårvägar 1897-1900.

Därefter var han direktör för Göteborgs spårvägar 1900-1903 och under denna tid ledde han elektrifieringsarbetena av spårvägen i Göteborg mellan åren 1900 och 1902.

Han rekryterades sedan till verkställande direktör för ASEA. Han hade detta arbete åren 1903-1933 och var därefter styrelseordförande i ASEA 1934-1949. Han kom under sin tid som chef på ASEA att värva flera av sina kamrater från studietiden i Göteborg och Schweiz till företaget. Till ASEA värvades han av Marcus Wallenberg trots att familjen Wallenberg vid denna tid inte ägde några aktier i bolaget. Däremot hade deras bank, Stockholms Enskilda Bank, stora fordringar på företaget. Som VD i ASEA efterträddes han av svågern Arthur Lindén som kvarstannade som VD till 1942. Denne hade från 1913 varit vice VD. I styrelsen satt från 1934 följande personer: Arthur Lindén (1934–1942), Marcus Wallenberg jr (1930–1976), Axel F. Enström (1922–1948), Axel Bergengren (1931–1946) och Sten Ankarcrona (1914–1936).

Sigfrid Edström blev under åren 1909-19 också en av de större aktieägarna i bolaget.

Förutom de olika uppdragen i ASEA hade han också en stor mängd styrelseuppdrag i andra företag. Flera av dessa var eller blev dotterbolag till ASEA. 1930 satt han i styrelserna för Diesel-Elektr. Vagn-AB, AB Elektro-Invest, AB Gotlands Kraftverk (ordf.), AB Järnförädling (ordf.), AB Liljeholmens Kabelfabrik (ordf.), AB Osram-Elektraverken (ordf.), Siljansbygdens Kraft-AB, AB Skand. Elektro. verket (ordf.), Surahammars Bruks AB (ordf.), AB Svenska Elektrokoncessionen i SSSR Asea, Sv Turbinfabr. AB Ljungström och Yngeredsfors Kraft AB. 1939 hand han styrelseuppdrag i AB Aseka (ordf.), Elektr. AB Chr Berg (ordf.), AB Elektro-Invest, AB Gotlands Kraftverk (ordf.), AB Järnförädling (ordf.), AB Liljeholmens Kabelfabrik (ordf.), Luth & Roséns Elektriska AB (ordf.), AB Osram-Elektraverken (ordf.), Siljansbygdens Kraft-AB, AB Skand. Elektro. verket (ordf.), Surahammars Bruks AB (ordf.), Sv Turbinfabr. AB, AB Vänersborgs Elektricitetsverk och Yngeredsfors Kraft AB Svenska aktiebolag

Åren 1944–45 hade styrelseuppdragen minskat i antal: AB Aseka, AB Elektro-Invest, AB Järnförädling (ordf.), Luth & Roséns Elektriska AB (ordf.), Surahammars Bruks AB (ordf.), AB Sv Fläktfabriken, Yngeredsfors Kraft AB, Ständernas Allm. Brandstodsbolag och Sv Turbinfabr. AB.

Yngeredsfors Krfat AB köptes av ASEA år 1925, Diesel-Elektr. Vagn-AB, Luth & Roséns Elektriska AB år 1930 och AB Svenska Fläktfabriken år 1933. Dessutom köptes ytterligare 20 företag under åren 1916 till 1937.

Sigfrid Edström var en av initiativtagarna vid sidan av med Marcus Wallenberg och Erik Johan Ljungberg till Sveriges Industriförbund 1910 (där han var ordförande 1928-1929), till Elektroindustriföreningen 1918 (ordförande från starten) och till Internationella Handelskammaren samma år (ordförande 1939–1945). 1904-1922 var Edström dessutom ledamot av stadsfullmäktige i Västerås.

Åren 1916–1939 var Sigfrid Edström ordförande i Verkstadsföreningen och i den egenskapen också ordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1931–1942, varvid han bland annat undertecknade det viktiga Saltsjöbadsavtalet (huvudavtalet) om arbetsfred 1938.

Edström var även medlem av Internationella Olympiska Kommittén (IOK) 1920-1952 och dess ordförande 1946-1952. Under hans tid i IOK ordnades bland annat de olympiska spelen i Berlin 1936. I samband med detta kan det konstateras att Edström onekligen hade en del åsikter som måste betraktas som antisemitiska. Han var bland annat initiativtagare till Internationella friidrottsförbundet (IAAF) och dess förste ordförande 1913-46. Han tillhörde också stiftarna av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1903 (sedan 1947 Sveriges riksidrottsförbund) och var till 1940 medlem av dess överstyrelse.

Från 1925 var han ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sonen Björn Edström (1903-??) utbildade sig också till ingenjör, i hans falla vid Cornell University i USA. Efter en tid som anställd i USA åren 1928-30 anställdes han i AB Skandinavisk Elverk (dotterbolag till ASEA) 1931. Under åren där arbetae han med ett kraftverksbygge i Rumänien 1932-33. Därefter var han försäljningschef AB Svenska Aluminiumkompaniet 1935-43 och vice VD där 1937-43.

Han grundade sedan Edström Trading Company AB och var VD i det egna bolaget från starten 1943. Björn Edström hade och uppdrag som styrelseledamot i KAK
från 1938, Bankirfirman E Öhman Jr AB från 1939 (ordf. från 1942), AB
Järnförädling från 1939, AB Sv. Värmemätn. från 1943, Sv. gummitekn. förening från 59, Sv. plastföreningen från 60, Yngeredsfors Kraft AB från 1960 och Unifos Kemi AB från 1961. Gift med Carola Amundson från 1935 De fick barnen Gisela Edström, Catherine Edström, Charlotte Edström, Carola Edström och Camilla Edström.

Arthur Lindén (1877-1933) avlade studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1895 och avgångsexamen från Kungliga Tekniska högskolan 1898. Blev därefter anställd vid Allmänna Svenska Elektriska AB i Västerås (ASEA) 1899, blev vice verkställande direktör där 1913, och var verkställande direktör1934–1942.

Lindén var även ledamot av stadsfullmäktige i Västerås 1914-1919. Han var 1913-1944 också ledamot av styrelsen för Sveriges Maskinindustriförening varav 1940-1944 som ordförande, ledamot av styrelsen för Liljeholmens Kabelfabrik 1916-1944 varav 1921 och 1942 som ordförande, ledamot av styrelsen för Svenska Turbinfabriks AB Ljungström 1918-1944, av styrelsen för AB Electro-Invest 1929-1944, samt ordförande i styrelsen för Svenska Fläktfabriken 1933-1944, ordförande i styrelsen för Elektro-Helios 1936-1944, ordförande i styrelsen för AB Asea Svetsmaskiner 1938-1944 och för Skandinaviska Elektricitetsverk 1942-1944. Lindén var även ledamot av styrelsen för Sveriges allmänna exportförening 1938-1944 och för Sveriges industriförbund 1938-1944.

Under 1930-talet var Lindén känd för sina sympatier med Nationalsocialistiska blocket. Han och hans svåger hade uppenbart vissa gemensamma högerextrema åsikter.Lite pikant i sammanhanget är ju därför att ASEA hade ett hakkors som firmamärke fram till 1933.

Även Walter Edström, kusin till J. Sigfrid Edström, blev VD i ett ledande svenskt företag, nämligen Elektriska Svetsnings AB (ESAB). Han var son till Simon Simonsson Edström och Maria Möller samt född i Malmö, dit fadern flyttat från Orust, 1891. Gift från 1917 med Elisabeth Andreasson.

Efter studentexamen i Malmö 1909, och ingenjörsexamen från KTH
1913 blev han chef för ASEAs ryska dotterbolag i Petrograd (S:t Petersburg) 1916-18, försäljningschef vid AB Elektraverken i Stockholm 1918-20. Från 1921 anställd vid Siemens-Schuckertwerke (SSW) i Berlin, direktör för SSW:s avdelningskontor i Gijön i Spanien 1922-25, försäljningsdirektör för SSW i Madrid 1925-28, vid SSW i Berlin 1928, ordf. i SSW:s expertkommitté för undersökning av Titicacasjön som kraftkälla 1929-30 och teknisk direktör för SSW Transoceana AB i Berlin 1930-31.

Därefter rekryterades han som VD för Elektriska Svetsnings AB (ESAB) i Göteborg. han var också styrelseledamot i ESAB, samt för dess europeiska dotterbolag från 1931 Andra uppdrag omfattade bl.a. ordförandeskapet i styrelsen fö AB Pumpindustri i Gbg, ledamot av överstyrelsen för Sveriges Verkstadsindustriförening, styrelseledamot i Handelskammaren i Gbg, AB Svenska Handelsbankenbanken i Gbg, Sveriges Mekanförbund, styrelseledamot och kassaförvaltare i Göteborgs stads gas- och elverk med mera.

Han var också ledamot av riksdagens andra kammare 1949–1956. Han blev ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1949. Edström var under 1938-42 vice ordförande i segelsällskapet GKSS.

1956 efterträdde sonen Göran Edström sin far Walter Edström som VD för ESAB. Han var gift två gånger, i andra äktenskapet med Marie Bökman. I första äktenskapet hade de barnen Simon Edström, Susanne Edström, Elisabeth Edström och Jonas Edström.

Göran Edström tog studentexamen 1938 och ingenjörsexamen från KTH 1943, anställd vid ESAB 1944, avdelningschef vid filialen i Norrköping 1946, direktörsassistent 1947, vice VD från 1948 och sen VD från 1956 till 1970. Han var också ledamot i IVA:s industriråd råd 1954-70, styrelseledamot i ESAB 1948-80, Sveriges elektroindustriförening 1958-1970, i Försäkrings AB Amphion från 61, Sverige Mekanförbund 1961-70, Park Avenue Hotel 63-70, Säfveåns AB 67-70 med mera. Blev 1970 chef för ESAB Ibérica SA i Madrid vilket han förblev till 1980.

Även Göran Edströms bror Clas-Walter Edström kom att få ledande positioner i ESAB. Han tog studentexamen 1946 och examen från KTH från 1953 och sedan praktik vid Sun Shipbuilding & Drydock Co., Chester Pennsylvania och Soc. Espanola de Constr., Naval Sestao Bilbao 1955-56, anst. Esab Madrid och Göteborg 1957, chef för utlandsavdelningen på ESAB i Göteborg 1958, direktör Kjellberg-Eberle GmbH Frankfurt/Main 1963, verkst. dir. där från 64. Vidare var han styrelseledamot för Esab SA i Bryssel 1959-62, Esab Arc Rods Ltd 1960-62 och Kjellberg-Esab GmbH från 1962. Cals Walter Edström är gift med Madeleine Sjöholm från 1956 och de fick tre barn, Marie-Thérése Edström, Christofer Edström och Patrik Edström.

Hans Edström (1901-1970), bror till Walter Edström, var också direktör i framförallt olika dotterbolag till ASEA. Han tog studentexamen 1919 och examen från KTH 1925, anställd vid Asea-koncernen i Sverige och Polen från 1925, VD AB Liljeholmens kabelfabrik 1943-54, Cebe AB 1943-54, Elektriska AB Helios 1943-55, vice VD i ASEA 1954-59, VD Hiss AB Asea-Graham från 1961.

Dessutom var Hans Edström styrelseledamot Sveriges elektroindustriförening från 1943, Sveriges Mekanförbund 1955-59, ordförande i styrelserna för SIS 1950-53, SvTF 52-54 (styrelseledamot 46-49) och i IVA:s industriråd 1954-55 (v ordf 1950-53). Han var gift med Maja Lisa Gedda. De fick barnen Olof Edström, Arne Edström, Måns Edström och Malin Edström.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.