Bankväsendet – Smålands Bank

Startade 1837 som Smålands Privatbank och ändrade namnet till Smålands Enskilda Bank år 1847. 1934 blev banken aktiebolag under namnet AB Smålands Bank. 1889 övertogs Oskarshamns Enskilda Bank, 1916 AB Varbergs Bank och Mellersta Hallands Bankaktiebolag.

I likhet med andra banker kom banken i kris i början av 1920-talet och fick räddas av statliga Kreditkassan AB af år 1922 och Stockholms Enskilda Bank:

Vid 1922 års bolagsstämma konstaterades att banken lidit stora förluster, varför bolagsstämman beslöt att låta undersöka bankens ställning. Undersökningen gav till resultat, att förlusterna uppgingo till c:a 21,5 miljoner kronor och att 9/10 av bankens grundfond gått förlorade. För att banken ej skulle tvingas till likvidation måste ett tillskottskapital av 11,34 miljoner kronor framkallas. Styrelsen inbjöd bankens lottägare till teckning av detta tillskottskapital mot s.k. tillskottsbevis, löpande med 6 % ränta, vilken ränta skulle utgå av vinsten, innan annan utdelning finge ske. Teckningen kunde genomföras, främst tack vare ekonomiskt stöd från Kreditkassan af år 1922 och Stockholms Enskilda Bank. Kreditkassan och Enskilda Banken finansierade nämligen till stor del teckningen av de nya tillskottsbevisen genom att belåna dessa åt lottägarna. I minnesskriften heter det om denna rekonstruktion: ”Detta var första gången som en bankrekonstruktion genomfördes med hjälp av banklagens bestämmelser rörande tillskottskapital. Vid tidigare bankrekonstruktioner hade banken ifråga likviderat och rörelsen övertagits av ett nytt bolag. Med den av Smålandsbankens ledning utformade metoden undveks likvidation och banken kunde direkt fortsätta sin rörelse”.

Familjen Wallenberg tycks som ovan antyds tidigt ha skaffat sig kontroll över banken, dels som ett resultat av krisen 1922 och dessutom förmodligen som ett resultat av de konvulsioner som Kreugerkraschen orsakade i början av 1930-talet. Som hemmahörande i Jönköping hade banken säkerligen en del affärer med Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB) som ju var centrum i Kreugers affärsverksamhet. Tändsticksbolaget var ju ett av de Kreugerbolag som familjen Wallenberg tog kontroll över efter kraschen. Förvaltnings AB Providentia bildades 1946 för att ta över de aktieposter som Stockholms Enskilda Bank fått i bland annat Kreugerkraschen som exempelvis L.M. Ericsson och Tändsticksbolaget. Men det är också möjligt att Wallenbergs intressen delvis uppstod samtidigt som man tog kontroll över Halmstad-Nässjö Järnväg. Så fick ju Wallenbergs ägarintressen i Bohusbanken, den tredje bank familjen kontrollerade tidigare.

Providentia fick också en stor post i Smålands Bank. 1962 ägde Providentia 19% av aktiekapitalet och rösterna i banken och innan försäljningen 1972, 20% direkt och 6,8% indirekt via STAB och AB Turitz & Co. Det senare bolaget var sin tur dotterbolag till Nordiska Kompaniet AB (NK) som också kontrollerades av familjen Wallenberg. VD i Smålands Bank år 1969 var Rutger Barnekow som senare skulle gör karriär inom SEB.

1972 köptes Smålands Bank av Götabanken. Providentia är idag fusionerat med Wallenbergs andra och äldre investmentbolag, AB Investor.

Idag är Smålandsbanken ett av de lokala varumärken Den Danske Bank använder sig av och banken har inget gemensamt med den ursprungliga Smålands Bank.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.