Bankväsendet – Skånska Banken

1896 startades Sydsvenska Kredit AB i Malmö som en bank med lite mer frihet än de hårt reglerade Enskilda bankerna där de dominerande i Skåne var Skånes Enskilda Bank, ursprungligen med huvudkontor i Ystad, och Kristianstads Enskilda Bank. Som förebild kan man anta att man hade Skandinaviska Kredit AB i Göteborg. 1922 övertogs dess verksamhet av det nya bolaget AB Sydsvenska Banken. Ett bolag som tillkommit för att Sydsvenska Kredit tvingats till rekonstruktion på grund av stora förluster på riskfyllda lån och spekulation. Rekonstruktionen skedde med statens stöd i likhet med många andra banker:

Bankerna forsökte till en början att gemensamt rädda det finansiella systemet genom att bilda konsortier, exempelvis Moneta u.p.a., som övertog aktier från banker i kris och även stödköpte andra aktier for att hålla börskurserna uppe. 14 Detta var dock inte tillräckligt for att rädda det finansiella systemet utan staten tvingades även agera som “lender of last resort” genom att aktivt stödja krisbanker via Kreditkassan AB af år 1922”. Kreditkassan inrättades gemensamt av staten, riksbanken och de större affärsbankerna som var anslutna till Svenska Bankföreningen. Kreditkassans första uppdrag var att sanera Sydsvenska Kredit AB,s ekonomi.(15)

Statsmaktens stöd till nödställda banker syftade till att förhindra en realisation av kapitalvärden som i lågkonjunkturen efter deflationskrisen skulle få mycket allvarliga konsekvenser för det finansiella systemet, samt att rädda bankernas insättare från förluster.(16)

Statens ingripande via Kreditkassan låg även i linje med banklagstifiningens intentioner att undvika förluster för småspararna. Under 1922 inträffade sex på varandra följande bankkriser. Förutom nämnda Sydsvenska Kredit AB, drabbades även AB Mälareprovinsernas Bank, Smålands Enskilda Bank, Kopparbergs Enskilda, AB Svenska Handelsbanken och Vermlands Enskilda Bank.(17) År 1923 ombildades även AB Svenska Lantmännens Bank till AB Jordbrukarbanken med staten som huvudägare.

Efter rekonstruktionen skaffade sig Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger, ett dominerande ägarintresse i banken. Men kraschen i broderns imperium år 1932 drog också med sig Torsten Kreugers industriimperium som var högt belånat. Hans intressen i Munksjö och Sydsvenska Banken hamnade därefter hos familjerna Roos, Edstrand, Malmros och Ericsson.

Sydsvenska Banken köpte år 1935 den rörelse som AB Skånska Banken bedrivit. Sydsvenska Banken övertog därefter den senare bankens namn. Vid denna tid blev också familjen Roos den dominerande ägarna i banken via sina olika holdingbolag, de så kallade Intressenterbolagen. I dessa bolag var också familjerna Edstrand och Malmros stora ägare. Skånska Banken köpte AB Kreditbankens rörelse år 1942.

Skånska Banken grundades 1920 och började sin verksamhet 1921. Den övertog från början en del av Köpmannabankens kontor i Skåne. Köpmannabanken var en av de banker som råkat i kris på samma sätt som Sydsvenska Kredit (se ovan). Skånska Banken inriktade sin rörelse på finansiering av mindre företag inom landskapet och utvecklades gynnsamt. Men redan 1935 fusionerades alltså banken med Sydsvenska Banken.

I styrelsen för banken satt år 1969 följande personer: Carl-Sigvard Roos (ordf), Gunnar Edstrand, Edvin Dalin, Lennart Hofvendahl, Lennart von Kantzow (ingift i familjen Ericsson), Gunnar Lund, Frans Malmros, Gunnar Nordquist, Lennart Rugfeldt, Stig Törnebohm och Axel Roos (VD).

Skånska Banken var under hela sin existens efter 1922 en konservativ och försiktig bank. 1990 köptes banken upp av Handelsbanken.

Läs mer: KullabygdSydsvenskan,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1987
Aktieägarens uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.