Spotify – större än Bonniers

Musiktjänstföretaget Spotify har under de senaste åren redovisat en remarkabel tillväxt. Enbart under 2016 ökade försäljningen med 52 procent till 27 781 M SEK. Företaget numera en omsättning som är större än Bonniers.

Endast ungefär 7 procent av Spotifys omsättning kan dock hänföras till Sverige vilket ger en svensk försäljning på 1,9 miljarder. Detta är uppskattningsvis tre gånger mer än omsättningen för Sveriges största kommersiella radiokoncern, Bauer Media, och omkring 70 procent av omsättningen för Sveriges Radio.

Förutom radioföretagen är Youtube (Google), Itunes (Apple) och onlinemusikföretaget Tidal (också det ursprungligen ett svenskt företag, men numera US-amerikanskt) och andra liknande företag konkurrenter till Spotify.

Spotify startades i april 2006 av Daniel Ek och Tradedoubler-grundaren Martin Lorentzon i direkt samarbete med en rad av världens främsta skivbolag. Daniel Ek är VD. Dessa två är fortfarande huvudägare i företaget och utgör styrelsen i det svenska bolaget Spotify AB. Koncernen har moderbolaget Spotify Technology S.A. i Luxemburg men huvudkontor i Stockholm, dessutom kontor i Göteborg och Borås under det Spotify AB. Spotify ägs enligt uppgifter på Wikipedia till ca en femtedel av ett antal skivbolag.

Reklamföretaget Tradedoubler ägs inte längre av Martin Lorentzon utan det franska medieföretaget Reworld Media är huvudägare med 29,95 % av aktierna.

Spotify släpptes inledningsvis i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Finland och Norge år 2008 men har sen expanderat kraftigt. I juli 2017 fanns Spotifys tjänster etablerade i 61 länder med drygt 140 miljoner användare, varav 60 miljoner betalande prenumeranter. Koncernen hade vid samma tid över 1 600 anställda globalt, varav omkring 750 på huvudkontoret i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,