Transatlantic

Rederi AB  Transatlantic var ett av de klassiska rederierna i Göteborg. Grundat av Wilhelm R. Lundgren och senare ägt av redarfamiljen Carlsson. 1984 övertog Transatlantic hela Broströms linjenät inklusive dess linjefartyg. Ett nytt bolag för de två sammanslagna rederierna bildades som fick namnet Transocean.

Från slutet av 70- talet fram över 80-talet hade Transatlantics en ansträngd ekonomi vilket ledde till utförsäljning av fartyg och en ständigt pågående omstrukturering. Under 1986 såldes  i stort sett hela fartygsflottan ut till olika kommanditbolag där olika börsnoterade företag köpte  andelar i ett fartyg. Fartygen togs sedan tillbaka på långtidscharter av Transatlantic.

1988 övertog Bilspedition aktiemajoriteten i Transatlantic. Bilspedition hade under en tid köpt upp flera svenska rederier och hade för avsikt att bilda ett stort logistikföretag där alla typer av godstransporter skulle  ingå.  Ett år senare köpte Transatlantic ut de övriga ägarna ur Atlantic Container Line (ACL) och blev ensamägare. I den sjöfartskoncern som Bilspedition försökte bygga och där Transatlantic var tänkt som moderbolag ingick bl.a. Gorthon Lines, Cool Carriers, SCA:s tidigare rederiverksamhet (namnändrat till Transforest Lines AB) utöver Transatlantic och ACL. Bilspedition orkade aldrig fullfölja dessa planer. 1992 började de att avveckla sin sjöfartsverksamhet, all Transatlantics personal både till sjöss och iland sades upp. 1994 sattes den definitiva punkten för Transatlantic då det sista fartyget såldes.

 

Idag finns åter ett företag med namnet Transatlantic. Det är dock inte det ursprungliga företaget utan var från början skärhamnsföretaget Nordsjöfrakt AB, grundat 1972 i Skärhamn. 1989 bildades Bylock & Nordsjöfrakt (B&N) genom en sammanslagning av Nordsjröfrakt och Bylock Group följt av börsnotering år 1991. 1990 köptes Gorthon Lines från Bilspedition och därefter köptes en rad företag inklusive Svenska Orient Linjen från Bilspedition, under en rad av år. 1997 såldes Svenska Orient Linjen genom börsnotering och Gorthon Lines börsnoterades. Åren som följde var det en rad olika fusioner och uppköp och 200+5 fusionerades B & N med Gorthon Lines. Det sammanslagna företaget bytte namn till Rederi AB Transatlantic. Folke Patriksson var huvudägare vid denna tid.  2010 blev norska Kistefos AS, ägt av Christen Sveaas, största ägare i Transatlantic.

Kistefos AS, via dotterbolaget Viking Invest AS, är fortfarande största ägare med 62,9% av aktiekapitalet och 52,8% av rösterna. Näst största ägare är Folke Patriksson via Enneff-koncernen. Patriksson kontrollerar 3,6 % av kapitalet och 15,2 % av rösterna. Trasnatlantic har idag mer än 800 anställda och verksamhet inom roro- och containertrafik samt supplyverksamhet för oljeplattformar. Kistefos är för sin del ett investment- och riskkapitalföretag med en rad olika investeringar i småföretag, fastigheter och fonder. Inom rederiverksamhet äger Kistefos också 60 % av aktierna i Western Bulk ASA, ett befraktningsföretag och rederi med delägande i fartyg. Bemanning av företagen sköts av andra bolag.

Styrelsen i Transatlantic består av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson, Henning E. Jensen, Christer Lindgren och Magnus Sonnorp. Christen Sveaas är också styrelseledamot i bland annat Kistefos AS, Western Bulk ASA, Stolt-Nielsen AS, Orkla ASA och SkipsKredittforeningen AS medan Folke Patriksson är styrelseordförande i Sjöräddningssällskapet och Företagsforum på Tjörn samt styrelseledamot i Swede Ship Marine AB som han också är delägare i. Håkan Larsson är styrelseproffs med en lång rad uppdrag i rederinäring och i västsvenska företag.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2014. Transatlantic är numera avvecklat.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.