Sundblad – Iggesunds bruk

1907 rekryterades K.W. Sundblad av Wallenbergs till chef för Wifsta Warf och för att utveckla detta sågverk till en massafabrik. Innan dess var han sågverkschef vid Bergslagets (Stora Kopparberg) Skutskärsfabrik. Med honom följde sonen Gunnar Sundblad, som var en av Sveriges främsta sulfatmassetekniker och som deltog i byggandet av majoriteten av tidiga svenska sulfatmassefabriker, inklusive den på Wifsta Warf.

Gunnar Sundblad blev 1919 VD för Kalix sulfatfabrik och löste tekniska problem man hade där. 1921 blev han istället chef för Iggesunds Bruk där han kvarstod till 1956 då han ersattes av sonen Lars G. Sundblad (1923-). Gunnar Sundblad hade dessförinnan varit chef för byggandet av massafabrikerna i Iggesund. Under Lars G Sundblads ledning kom Iggesund att utvecklas starkt som företag, med inköp av flera andra bolag och fabriker. 1984 avgick Lars G Sundblad som VD och snart därefter påbörjades en process som ledde till att de tre företagen Modo, Iggesund ochHolmen fusionerades. Idag, efter en mängd olika affärer och namnbyten, är Iggesund en del avHolmen.

En annan son till Gunnar Sundblad, Erik Sundblad (-1984) blev 1966 VD för Stora Kopparbergs Bergslags AB, idag en del av företaget Stora-Enso. Han dog dock plötsligt 1984 och ersattes då av Bo Berggren.

Göran Sundblad som ägde och dominerade Almedahls under en viss tid var en äldre bror till Erik och Lars  G. Sundblad.

Almedahl-Dalsjöfors hade år 1960 cirka 2 800 anställda och var resultatet av en lång rad sammanslagningar inom textilindustrin. Först mellan Almedahls AB och Dalsjöfors Väveri AB år 1919, sedan mellan detta företag och de Lemanska företagen i Hälsingland (Holma-Helsingland) år 1929. Därefter köptes också Ahlafors Nya Spinneri AB från Göteborgs Handelsbank år 1942 och 1961 Alingsås Bomullsväfveri AB med 800 anställda.

Ursprunget till Almedahls AB var uppbygget av det nedbrunna linspinneriet i Almedal där bland annat Johan Georg Busck deltog som finansiär. Denne var därefter som disponent ända fram till år 1900 då han ersattes av sin son John Busck. 1919 såldes Almedal till ägarna av Dalsjöfors Väveri AB och John Busck avgick som chef. Dalsjöfors Väveri AB grundades 1897.

Totalt kan Almedahl-Dalsjöfors ha haft omkring 3 000 anställda år 1963, 1967 fanns det 2 100. Från fusionen 1929 fram till 1940 var Axel Leman chef för företaget. Från 1954 var Göran Sundblad chef fram till 1956. Han blev också företagets huvudägare. 1968 ombildades bolaget till investmentbolag och Skandinaviska Banken skaffade sig genom Investment AB Promotion ett dominerande minoritetsintresse i företaget. Därmed försvann familjerna Sundblad och Leman från storfinansens rullor. 1992 köptes Almedals av Investment AB Latour (familjen Douglas).

Idag finns bolaget fortfarande kvar och ägs av finska intressen. Men det bolag som nu heter Almedahl var förut bolaget Domicet Oy. Detta företag köpte 2005 (Almedahl-Kinna AB) och 2007 (Almedahl AB) upp hela det gamla Almedals från Investment AB Latour. Familjen Sundblad har en familjestiftelse, Göran Sundblads stiftelse, som fortfarande hör till ägarna i Latour som en följd av detta bolags uppköp av Almedal år 1992. Holma Helsinglands AB köptes av Margareta Larsson år 2006.

Göran Sundblads stiftelse ägde aktier i Iggesund på 1970-talet, ungefär lika många som Erik Sundblad och Lars G. Sundblad. Lars G. Sundblad har tre barn med namnen Gunnar, Erik och Christina. Okänt vad dessa sysslar/sysslat med.

Sundblad är alltså en av de fåtaliga direktörsfamiljer som funnits på olika direktörsposter i mer än två generationer. Dels inom Wallenbergfamiljens olika skogsbolag som Wifsta Warf och Stora Kopparberg och dels inom Iggesund, under modern tid och fram till fusionen kontrollerat av familjen Trygger. I mer än 80 år hade familjen Sundblad en central position i den svenska skogsindustrin.

Läs mer: DI, Avhandling om Söderhamn och massaindustrin, Packnet,

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfulmäktige 1863-1962, 1963
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, SNS Förlag, 1987
Veckans Affärer, olika nummer från åren 1980-1985.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Sundblad – Iggesunds bruk”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.