Ericsson – JCE

Familjen Ericsson, dvs Christer Ericsson och hans arvtagare kontrollerar idag en verksamhet med flera ben. Det handlar främst om företaget JCE Group AB, med 10 000 anställda jorden runt och verksamhet i skogsindustri, olja, offshore, IT, fastighet, privat sjukvård och fastigheter.

Ursprungligen startade Christer Ericsson egen verksamhet år 1971, med bolaget Container Safe AB (Consafe). 1978 gav man sig in i offshoremarknaden och byggde oljeriggar på Arendalsvarvet i Göteborg. 1985 gick bolaget i konkurs. De Consafebolag som finns idag är nya företag.

Året dessförinnan, 1984, hade han dock startat ett nytt företag, JCE Group AB och det bolaget köpte då aktiemajoriteten i Philipson Automobil AB. Ett företag som såldes 1986 igen. Samma år startades verksamhet i Chile, skogsuppköp skedde därefter i Sverige såväl som i Chile där boalget numer har en omfattande verksamhet. Mellan 1988 och 1999 ägde man och drev hotellkedjan Good Morning Hotels och 1997 gav företaget sig in i offshorebraschen igen. IT-versksamheten som startats i företaget år 1996 såldes år 2003 till Cybercom och JCE blev största aktiägare i bolaget.

Idag äger JCE Group cirka 41% av aktierna och rösterna i Cybercom Group, med 2 000 anställda, över 30% i Semcon AB, vilket innebär kontroll. Semcon har 3 000 anställda. Vidare är man dominerande ägare i det cypriotiska bolagetRemedial Offshore med dotterbolag på bl.a. Bahamas.

Företag som delvis kontrolleras av JCE Group är bl.a. Smarteq och Marine Subsea AS. JCE Group ägs i sin tur till 25% av Consafe Invest AB, ett företag som också kontrolleras av familjen Ericsson. Med dotterbolag som bl.a. Consafe MSV AB och intressen i företag både på Cypern och i Singapore.

Totalt finns det omkring 17 000 anställda i företag som familjen Ericsson kontrollerar eller delvis kontrollerar. Man är också en stor minoritetsägare iGrenland Group med 1300 anställda, Maracc och fondbolaget Alcur.

Av familjemedlemmarna sitter Hampus Ericsson (1972-) i styrelsen för Consafe Invest, Consafe Invest AB, JCE Group AB, Green Circle Bioenergy Inc. och Fabienne Group AB. Andra familjemedlemmar inkluderar J Christer Ericsson själv (1942-), Marita Svenning (1950-) och Fabienne Gustafsson (1974-) (dotter till Chister Ericsson). Bland andra makthavare inom gruppen märks Thomas Landberg (1950-), i styrelsen för Smarteq och Cybercom.

Christer Ericsson ägde i många år också godset Österbodarne utanför Alingsås öster om Göteborg.

Läs mer: IDG1, 2, Newsdesk1, 2, 3, PA1, 2, Skogsaktuellt, AV1, 2, 3, 4, VA1, 2,3, Ny Teknik, Di1, 2, SR, AT1, 2, GP1, 2, 3, 4, 5, E24_1, 2, AB1, 2, NWT, DPS,RT,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2009.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, , , , ,, , , , , , ,, , , ,