Den svenska skogen – Hudiksvalls Trävaru

Ursprunget till Hudiksvalls Trävaru AB var det år 1857 bildade Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd, allmänt kallat ”Engelska bolaget”. Detta bildades i London av en grupp engelska finansiärer tillsammans med de svenska handelsmännen Eric Olof Regnander, Edvard Frisk och Julius Brun från Hudiksvall. Läs mer…