Den svenska skogen – Iggesunds Bruk

Redan 1572 anlades en kronosåg vid Iggesundsån. År 1685 fick handelsmannen Isak Breant d.ä. tillstånd att anlägga ett järnbruk vid forsen. Verksamheten omfattade från början en masugn, smedja med fallhammare samt två härdar för vallonsmide Läs mer…

Den svenska skogen – Hudiksvalls Trävaru

Ursprunget till Hudiksvalls Trävaru AB var det år 1857 bildade Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd, allmänt kallat ”Engelska bolaget”. Detta bildades i London av en grupp engelska finansiärer tillsammans med de svenska handelsmännen Eric Olof Regnander, Edvard Frisk och Julius Brun från Hudiksvall. Läs mer…