Koncentrationsutredningen – Bergengren

Släkten har definierats som ättlingar till Axel Bergengren (d. 1901) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 50 mkr, varav ca 60 procent innehas av tre personer. Det bör emellertid understrykas att släktdefinitionen är diskutabel, eftersom Läs mer…