Gota Media – södra Sveriges stora mediekoncern

Gota Media är Sveriges tredje största så kallade lokaltidningskoncern sett till upplaga och den fjärde största när det gäller omsättning. Koncernen dominerar tidningsutgivningen i större delen av Småland förutom Jönköpingsområdet, södra Västergötland, Blekinge och Skåne. 1997inledde dåvarande Borås Tidning AB Läs mer…