Bankväsendet – Göteborgs Handelsbank

AB Göteborgs Handelsbank var en svensk affärsbank som bildades 1897. Initiativtagare var Stockholms Handelsbanks vd Louis Fraenckel. Denne ansåg att Stockholms Handelsbank inte borde äga bankkontor utanför Stockholm. Därför deltog han och baken i bildandet av nya banker som hade samverkansavtal med Stockholms Handelsbank.

Intressenter i den nya banken var G.D. Kennedy, Aug. Koch, Fr. Berndtsson, E.E. Hagelqvist, Christian Röhss och Charles Bergström. Bergström blev företagets förste VD medan G.D. Kennedy var styrelseordförande. Innan 1919 efterträddes G.D. Kennedy av Gustaf Boman som ordförande.

Åren innan grundandet av Göteborgs Handelsbank grundades  Jönköpings Handelsbank (1895),  Skånska Handelsbanken (1897) samt Sundsvalls Handelsbank (1897).

Samarbetsavtalet mellan Göteborgs Handelsbank och Stockholms Handelsbank löpte ut 1903 och därefter agerade banken med självständigt. Det innebar bland annat uppköp av andra banker för att kunna växa.

Den första fusionen skedde genom övertagandet av Svenljunga Folkbank 1903. År 1906 övertogs AB Jönköpings Handelsbank. Under perioden 1910—1918 köptes följande bankföretag: Halmstads Bankaktiebolag, Gränna Kreditbolag, AB Eksjö Folkbank, Södra Vadsbo Kreditbolag, Mullsjö Kreditbolag, Orusts lån- och sparkassa, Getinge sparbank, Sörby Kreditbolag samt Götene Kreditbolag.

Industribanken

AB Industribanken grundades 1917 i Göteborg med bland annat Melcher Lyckholm, N.P. Mathiason, Martin Aronowitsch, Nils Wallenius, Falk Simon, Fredrik Wilhelm Forsberg, Claes (Arvid) Andersson, Erik Brodin, Per Axel Henrik Cavalli och Gustaf Haglund som intressenter. Falk Simon kom dock snart att lämna bolaget.

Melcher Lyckholm, N.P. Mathiason, Martin Aronowitsch, Claes Arvid Andersson. och Nils Wallenius hade kopplingar till Nordiska Kullager AB. Ett annat företag som kopplade samman de olika intressenterna var Reymersholms Gamla Spritförädlings AB.

Samma år som Industribanken bildades förvärvades också AB Malmö Folkbank, Bank AB Kullen och Roslagens Folkbank.

Fusion med Industribanken

År 1919 övertogs AB Industribanken och Hamburgsunds lån- och sparkassa. I samband med övertagandet av den stora Industribanken ändrades namnet till AB Nordiska Handelsbanken. Styrelsen innan fusionen 1919 bestod av N.P. Mathiason, R. Trädgårdh, Gustaf Sandström, F. Bergenholtz, I. Öhman, Gustaf Olsson och Carl Sjunnesson.

Styrelsen år 1920 bestod av Gustaf Boman (ordf), W:m Henriques, Melcher Lyckholm, Fr. Berndtsson, G. Carlsson, Hjalmar Hagberg, Charles Bergström (VD), S. Malmborg, Claes (Arvid) Andersson, O. Gyllenhammar, F. Edw Olsson, Bertil Wijk, G. Rydin, C.J. Muhl, V. Kullgren, Karl Rasmusson, O. Nylander, M. Bäärnhielm, W. Palmgren, C.O. von Gedda och M. Billing.

Nya Göteborgs Handelsbank

Med Industribanken följde flertalet tyngande affärer. Banken tvingades 1925 till rekonstruktion med hjälp av statliga AB Kreditkassan av år 1922. En ny bank bildades därefter med namnet Göteborgs Handelsbank. AB Kreditkassan blev hälftenägare av den nya banken. Under 1924 övertogs Hallands lantmannabank

Efter rekonstruktionen blev F. Bergenholtz styrelseordförande i de nya Göteborgs Handelsbank. VD blev R. Trägårdh.

Vid rekonstruktionen överfördes 8 kontor i Skåne till Sydsvenska Banken. Dessa kontor hade tidigare tillhört Malmö Folkbank (följde med vid fusionen med Industribanken). 4 kontor i Uppland som tidigare tillhört Roslagens Folkbank (följde med vid fusionen med Industribanken) överfördes till Uplands Enskilda Bank och 4 kontor i Småland till Smålands Enskilda Bank.

År 1935 blev Carl Emil Svensson VD men efterträdddes redan 1938 av Sven Andell. Denne efterträddes i sin tur av Oscar Andersson år 1944. Staten som var störste ägare till banken beslutade i slutet av 1940-talet att banken skulle avvecklas. Statens bankverksamhet skulle därefter enbart bedrivas i den statligt ägda Jordbrukarbanken som också rekonstruerats av AB Kreditkassan av år 1922.

Flertalet av Göteborgs Handelsbanks kontor överläts till Skandinaviska Kredit AB. 14 kontor överläts dock till Jordbrukarbanken.

Läs också:

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.