EFG Bank och Quesada – skandalbolag

En artikel från 2011.

Quesada Kapitalförvaltning AB startades 2001 av Tommy Jacobson och Sune Nilsson, som tidigare hade byggt upp Trevise kapitalförvaltning. Trevise köptes 1997 av Unibank som år 2000 fusionerade med Merita-Nordbanken till Nordea. Idag har Quesada cirka 450 kundfamiljer och förvaltar 6,5 miljarder SEK. I styrelsen för Quesada sitter Tommy Jacobson, Lars Thorén, Alain Diriberry och Jerry Lundqvist. Quesada är en privatbank och rådgivare av samma typ som Burenstam & Partners, ett ”family office”.

2006 köptes Quesadas kapitalförvaltingsverksamhet av EFG Bank AB som redan 2001 köpte ett annat liknande bolag, IPB. Den svenska verksamheten hade 60 anställda år 2008 och förvaltade då 60 miljarder SEK. Tommy Jacobson driver idag bolaget Varenne Investment och är ordförande i Djurgårdens IF Fotboll.  Varenne var från början Quesadas moderbolag Quesada AB och dess investeringsverksamhet. Detta såldes inte år 2006.

EFG är en schweizisk privatbank som enligt uppgifter är en av de största. Styrelsemedlemmarna i EFG Bank AB är Alain Diriberry, Jean-Christophe Pernollet, Frederick Link, Lars Thorén och Jerry Lundqvist. Den schweiziska banken är mycket hemlig med allting och det finns mycket lite verklig information på deras hemsida. Ingenting om styrelsen, ingenting om vilka som är aktieägare osv. De har dock 2 200 anställda i ett trettital länder.

EFG Bank i Sverige tycks dock ha varit inblandad i en finansskandal som blev känd förra året:

En tidigare anställd på EFG är delgiven misstanke om brott. Men historien börjar redan 2008, skriver DI.

Då började kunder på EFG Bank höra av sig efter att de upptäckt att de satt med värdelösa aktier i ett onoterat amerikanskt bolag.

Freestar Technology, eller Rahaxi, som bolaget heter idag har framställts som ett bolag på Nasdaq. Men aktien är inte noterad på någon handelsplats. Enligt amerikansk lag får inte aktien som är ”restricted” säljas om inte bolaget tillåter det.

Efter att en kund upptäckt sitt värdelösa innehav gjordes en polisanmälan. Sedan dess har allt fler kunder hört av sig till banken.

I ett enskilt fall som kommit till DI:s kännedom har en kund förlorat minst 30 miljoner kronor. Och det är bara en av många förmögna kunder som drabbats.

Bernt Isaksson, kriminalkommissarie på länskriminalen i Stockholm uppger för tidningen att han inledde förundersökning om det misstänkta bedrägeriet i mars. Han uppger till tidningen att förhör har hållits med alla som kan tänkas ge information i ärendet.

Det omfattande ledningsraset i EFG vittnar om att bankledningen varit medveten om handeln med den värdelösa aktien Freestar. Men EFG:s vd Lars Thorén kan inte uttala sig om saken.

Resultatet av skandalen var att banken förlorade en lång rad chefer.  Bland annat gick säljchefen Magnus Wretholm till ett annat liknande bolag, Coeli. Redan 2008 var dock kritiken hård mot banken från olika håll på att de fått kudner att investera i värdelösa papperEn rad svenska kommuner gjorde genom detta omfattande förluster. Finanssinspektionens kritik av banken för affärerna udner perioden 2007-2010 är hård:

Redan 2008 hade EFG självmant rapporterat en så kallad ”händelse av väsentlig betydelse” då en mäklare vid flera tillfällen överträtt sina befogenheter.

”Mäklaren hade bland annat brutit mot förvaltningsinstruktionen i ett diskretionärt uppdrag, överskridit kreditlimiter samt genomfört otillåtna blankningar”, skriver FI.

Ytterligare en rapport från EFG kom in i slutet av 2009. Efter klagomål från flera kunder hade banken riktat misstankar om marknadsmissbruk mot en mäklare.

Utöver detta ”omfattade mäklarens överträdelser handel utan uppdrag, handel utan underlag, fördelning av affärer i efterhand samt överträdelser av förvaltningsinstruktionen i diskretionära uppdrag”, skriver FI.

I april 2010 anmälde Finansinspektionen saken till Länskriminalens bedrägerirotel.

[…]

FI skriver att frågor om styrning, regelefterlevnad och riskhantering inte varit prioriterade av banken.

”Resultatet har blivit kontrollfunktioner utan auktoritet och en ledning som inte lyft upp risk- och compliancefrågor tillräckligt högt på agendan.” En förklaring är att styrelsen inte haft några oberoende ledamöter, något som FI efterlyser i åtgärdsprogrammet.

FI ser flera brister i kontrollen av den interna regelefterlevnaden.

”Funktionen för regelefterlevnad har visserligen genomfört kontroller men det kan ifrågasättas om dessa varit tillräckliga. Sådana kontroller borde i ett tidigare skede kunnat ha upptäckt de överträdelser och bristande rutiner som sedermera resulterade i de allvarliga incidenterna”, skriver FI.

[…]

FI konstaterar dock att den interna riskfunktionen upptäckt vissa överträdelser och även anmält detta till företagsledningen.

EFG Bank får också kritik för att den egna personalen hade stort utrymme att göra egna affärer utanför bankens kontroll. Enmånadsregeln skall ha gällt men personalen behövde inte visa formella underlag för sina privata värdepappersaffärer.

Inte heller EFG:s rutiner för att motverka penningtvätt får godkänt av FI.

[…]

”EFG förefaller inte haft förmåga och kompetens att genomföra den analys som krävs för att upptäcka och hantera misstänkta transaktioner.”

FI konstaterar även att den rapporteringsansvarige inte känt till de korrekta anmälningsvägarna till polisen, något som myndigheten beskriver som ”anmärkningsvärt”.

EFB Bank anses dock ha förmågan att vidta egna åtgärder för att råda bot på problemen. I samband med Finansinspektionens granskning påbörjades projektet ”Ordning & Reda” med hjälp av en extern konsult.

[…]

I rapporten begär Finansinspektionen en utförlig redogörelse av åtgärdsprogrammet senast den 1 september i år. Någon vecka senare inledde FI också ett formellt uppföljningsärende på EFG men den 18 oktober kom alltså beskedet att EFG lägger ner den svenska bankverksamheten. Hur snabbt avvecklingen skall ske har inte meddelats.

EFG:s verksamhet i Sverige ska alltså avvecklas efter en lång rad oegentligheter och hård kritik från Finansinspektionen. Om avvecklingen också gäller Quesada är oklart.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2011.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.