Göran Gustafsson

Göran Gustafsson (1919-2003) föddes i den lilla byn Mukkavaara strax utanför Gällivare i Norrbotten som ett av 14 syskon. Tidigt började han köpa och sälja trävaror, bland annat björk som han köpte på rot som han själv avverkade, sågade upp och sålde. Inkomsterna investerade han i butiker och sågverk. År 1956 lät Göran Gustafsson bygga ett affärshus i centrala Gällivare och han fortsatte sedan med centrumexploatering i Kiruna, Boden och Piteå. Göran Gustafsson var gift flera gånger och hade 8 barn.

1970 flyttade Göran Gustafsson till Stockholm. Han förvärvade där ett par centralt belägna fastigheter, liksom senare även i Uppsala.När fastighetsmarknaden nådde toppnoteringar 1989 sålde miljardären sina Stockholmsfastigheter till LO för 700 miljoner kronor. Göran Gustafsson skänkte på 1980-talet sammanlagt cirka 400 miljoner kronor till två stiftelser som bär hans namn. Göran Gustafsson skänkte på 1990-talet sammanlagt 430 miljoner kronor till två stiftelser som bär hans namn.

År 1986 skapades Göran Gustafssons Stiftelse för Främjande av Vetenskaplig Forskning vid Uppsala Universitet och Tekniska Högskolan i Stockholm, med en donation på 136 miljoner kronor. År 1989 tillkom Göran Gustafssons Stiftelse för Naturvetenskaplig och Medicinsk Forskning, där donationen uppgick till 270 miljoner kronor. I den förstnämnda stiftelsen utgörs familjens representanter i styrelsen av Kristian Gustafsson, Josephine Gustafsson, Kristina Karlsson och Karin Sternius och i den andra stiftelsens styrelse är Per Gustafsson, Ingrid Leffler, Sara Gustafsson, Louise Lyberg, Therese Grahn och Lars Gustafsson familjens representanter. Denna stiftelse har ett förvaltningsråd som består av Per Gustafsson Arne Wittlöv och Gunnar Svedberg. Både de två senare sitter också i styrelsen.

Stiftelsernas förmögenhet förvaltas av G-Förvaltning AB som ägs av Göran Gustafssons barn. I styrelsen för G-Förvaltning AB sitter Richard Montgomery, Olof Djerf, Mats Gustafsson, Jacob Sternius och Odd Swartling. VD är Andreas Bergsten. Stiftelsernas sammanlagd förmögenhet är idag cirka 1,3 miljarder SEK då även medräknat en mindre stiftelse, Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland.

1991 så köpte hans företag Göran Gustafsson Kapital AB Sveriges största auktionsfirma, Bukowskis. Säljare var Matts Carlgren. 10 år senare skulle just detta företag sätta Göran Gustafssons namn i offentlighetens ljus. Den 27 juni försattes förre miljardären i konkurs av sin egen hustru sedan två och ett halvt år, Ellen Nymann Gustafsson, 60, med hjälp av ett skuldebrev på 100 miljoner kronor. Enligt henne skedde detta i samförstånd med maken men konkursförvaltaren underkände Ellen Nymann Gustafssons krav eftersom skuldebrevet ansågs ogiltigt. Men konkursen gällde ändå, eftersom det fanns skatteskulder på 30 miljoner kronor. Göran Gustafssons åtta barn hävdade dock att de redans en ett år tillbaka ägde bolaget med pappans samlade förmögenhet. Företaget hade överlämnats genom en gåva. De ifrågasatte också äktheten i Ellen Nymann Gustafssons skuldebrev. Paret Gustafsson stämde för sin del barnen till Stockholms tingsrätt där man hävdade att de inte ägde företaget.

Skuldsedeln kom sedan att vandra vidare till diverse obskyra personer, folk med kriminellt förflutet och jurister med tvivelaktigt rykte som Patrik Mosten. Barnen Gustafsson menade dock att skuldebrevet var ett rent skojeri:

Ärendet med 100 miljonerkronors-skuldebrevet aktualiserades i dagarna i och med att en huvudförhandling i ärendet var utsatt på Södra Roslags tingsrätt nu i månadsskiftet november–
december.

– Familjens uppfattning är att det rör sig om skojeri, säger Karl Gustafsson, styrelseordförande i Bukowski AB och representant för ägarfamiljen.

Men det tycks som om skojeriet ändå inte skulle vara av den uppenbara art att det utan vidare skulle kunna avslöjas. Parterna har kommit överens om att flytta fram ärendet till april 2005. Vid tingsrätten avvisar man inte tolkningen att det skulle innebära att någon form av förlikning är på väg.

– Det föreligger ett intresse av att avsluta saken, medger Karl Gustafsson.

Styrelseordföranden poängterar att det inte finns en koppling mellan skuldebrevet och försäljningen av Bukowskis, det finns andra finansiella resurser.

– De sakerna har inte med varandra att göra, pengarna finns tillhanda ändå, framhåller Karl Gustafsson.

2003 såldes Bukowskis till familjen Lundin.

Göran Gustafsson Kapital AB existerar än idag men det är ett bolag som för en tynande tillvaro. I styrelsen sitter en mängd familjemedlemmar. De flesta av dem har dessutom styrelseuppdrag i andra bolag, företrädesvis i en företag med koppling till fastighetsbranschen som de också i allmänhet äger eller är delägare i.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.