Tigerschiöld – Bure

Professor Bertil Åberg som var verksam inom Kabikoncernen tog tillsammans med Tomas Fischer initiativ till bildandet av Skandigen AB i oktober 1983. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 1984. Tomas Fischer var huvudägare.

1998 lämnade Skandigen ett erbjudande till aktieägarna i G Kallstrom & Co AB, Björkman Tigerschiöld Intressenter AB och Björkman Fritzell Tigerschiöld AB. Erbjudandet gällde förvärv av samtliga aktier i dessa bolag genom en apportemission, dvs betalning med nyemitterade aktier i Skandigen. Emissionen slutfördes 1999 med ett helägt övertagande i de två sistnämnda bolagen och ett ägande till 70 procent i Kallstrom. Bolagets namn ändrades till Industriförvaltnings AB Skandigen och huvudägare i bolaget blev Johan Björkman (1944-2007) och Dag Tigerschiöld (1942-). Tillsmmans med Lars Fritzell ägde de 78% av aktierna i bolaget. Johan Björkman och Dag Tigerschiöld hade träffats när de båda arbetade på Carnegie.

Genom förvärven blev Skandigen ett väsentligt större företag. Marknadsvärdet ökade från ca 200 mkr till närmare en miljard kr. Verksamhetens inriktning breddades. Skandigen blev ett industriförvaltningsföretag inom elektronik, informationsteknologi samt uppdragstillverkning inom telekom och medicinteknik. Basen i KBBs portfölj utgjordes av fyra väletablerade företag: Arkivator (senare LGP Telecom), Axis, Mydata Automation och Vellinge Electronics. Därutöver fanns ett antal mindre företag varav flertalet i en tidig utvecklingsfas.

1999 blev Patrik Tigerschiöld (1964-), son till Dag Tigerschiöld, VD i Skandigen som år 2000 bytte namn till Skanditek Industriförvaltning AB. Patrik Tigerschiöld är också den yngste ledamoten iRiddarhusdirektionen. Dag Tigerschiöld å sin sida har varit aktiv i det politiska partiet Junilistan och det har också Eva Tigerschiöld.

2010 fusionerades Skanditek med Bure Equity AB och familjen Tigerschiöld blev största ägare i det nya bolaget med 17% av aktiekapitalet och rösterna. Familjen Björkman äger 6,2% och Bures intressebolag (minoritetsägare) Carnegie äger 1,5%, Nordeafonder 10,0% och familjen Kampradsbolag Catella 7,3%. Bure inklusive dotterbolag (däribland Energo-Retea, Mercuri och Theducation) har omkring 1 100 anställda och i bolag som företaget kontrollerar finns ytterligare en bit över 2 000 anställda. Kontrollerade bolag är Micronic Mydata AB med 570 anställda, PartnerTech AB (resterna av Facit) med 1 380 anställda och Vitrolife AB med 160. Vidare är Bure minoritetsägare i företag med 730 anställda, det rör sig främst om Carnegie Investment Bank (kontrolleras av Altor Equity/Harald Mix) som har 700 anställda. Tillsammans med andra ägare kontrollerar man företag med ytterligare 700 anställda, däribland Max Matthiessen (tillsammans med Altor) med 330 anställda och Chimney Pot AB.

Bure bildades från början som Bure Förvaltnings AB år 1999 ur de avvecklade löntagar-fonderna och förseddes med en stor aktieportfölj och kontanter till ett värde av knappt 2,2 miljarder kronor. Bure startade sin verksamhet med innehav i riskkapitalbolagen VIDE Invest, Ven Cap, Malmöhus Invest och HIDEF Kapital. Året efter blev Roger Holtback VD och aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Bure gick från att ha varit förvaltningsbolag till att bli ett investmentbolag och bytte år 1994 namn till Investment AB Bure. Betydande investeringar genomfördes i Troponor Invest, Svolder och Nordic Capital. Bure byggde upp betydande ägarintressen inom privat sjuk- och hälsovård (Bygg Hälsan, Previa, Länia osv) liksom inom IT-verksamhet (Scribona, Guide, Citat m.fl.). Från 1998 byggde också upp ett stort ägande inom privat utbildning med företag som Medi-Lab i Danmark, Volvat i Norge, CR&T och Salcom. 2000 knoppades sjukvårdsverksamheten av och börsnoterades som Capio och Bure bytte namn till Bure Equity AB.

Carnegie Investment Bank har i dagarna köpt den kraschade banken HQ Bank och inlemmat dessverksamhet i sin egen. Även Carnegie Investment Bank övertogs av Altor och Bure efter att banken kraschat och staten först tagit över den. Även Max Matthiessen köptes från staten.

Farfar till Dag Tigerschiöld var skalden Hugo Tigerschiöld (1860-1938). Denne var också kansliråd och initiativtagare till till Nyköpings kanal liksom ägare till Öster Malma gård.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Läs mer: AV1, 2, VA1, E24_1, 2, RT1, 2, 3, 4, 5, DPS, Corren,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på “Tigerschiöld – Bure”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.