Gota Media – södra Sveriges stora mediekoncern

Inlägget är del 12 av 16 i serien Sveriges medieföretag 2017

Inlägget är del 12 av 16 i serien Sveriges medieföretag 2017Gota Media är Sveriges tredje största så kallade lokaltidningskoncern sett till upplaga och den fjärde största när det gäller omsättning. Koncernen dominerar tidningsutgivningen i större delen av Småland förutom Jönköpingsområdet, Läs mer…

Advertisements