Spekulationskapitalet – Segulah

Ett betydligt mindre företag än de övriga Private Equity-bolag jag skrivit om tidigare, IK Investment Partners,Nordic Capital och Altor Equity Partners, men med samma grundläggande affärsidé, snabba vinster på kort tid genom omstrukturering av företag. Vinstmaximering genom köp, slakt, försäljning. Läs mer…