Finansfamiljer enligt ägarutredningen 1988

De finansfamiljer, dvs huvudägare i det privata svenska näringslivet, som Ägarutredningen (SOU 1988:38) identifierade var Wallenberg, Ax:son Johnson, Bonnier, Söderberg, Kempe/Carlgren, Stenbeck, Wall, Penser, Lundberg, Lindholm, Jacobsson/Larsson/Wattin, Kamprad, Lindén, Olsson, von Kantzow och Douglas. 16 familjer. Kamprad fanns dock bara med i listan som återges nedan och inget om familjen fanns i texten. Dessutom identifierade utredningen 4 direktörskontrollerade ägargrupper och företag, Industrivärden/Handelsbanken, Volvo, Skanska och Boliden.

1963 omfattade Koncentrationsutredningens kartläggning 16 familjer och två direktörsledda företagsgrupper. Eller uttryckt på annat sätt, två bankgrupper kontrollerade av familjer, två direktörsledda bankgrupper och 14 finansfamiljer. De 16 familjerna var Wallenberg och Roos som kontrollerade varsin bankgrupp, Ax:son Johnson, Wehtje, Söderberg, Kempe, Mark/Carlander, Bonnier, Klingspor/Stenbeck, Kockum, Dunker, Broström, Ericsson, Åhlén, Bergengren och Edstrand och de två direktörskontrollerade grupperna var Handelsbanken/Industrivärden och Skandinaviska Banken/Custos.

Av Koncentrationsutredningens 16 finansfamiljer och två finansgrupper fanns 11 stycken kvar i Industriverkets undersökning som kartlade förhållandena 1977-79, därav båda de direktörsledda grupperna. Ytterligare tre finansfamiljer hade ändrats till en direktörskontrollerade finansgrupper. De identifierade också 7 nya finansgrupper varav tre familjer och 4 direktörsledda grupper. De kvarvarande finansfamiljerna i Industriverkets undersökning (SIND 1980:5) var Wallenberg, Ax:son Johnson, Bonnier, Broström, Söderberg, Kempe/Carlgren, och Stenbeck. De tre som blivit direktörskontrollerade var Mark/Carlander som nu hade namn efter Investment AB Asken, Euroc/Cementgjuteriet som tidigare kontrollerats av familjen Wehtje samt Dunkergruppen, Nya familjer och grupper var Salén, Wall (Beijerinvest), Philip-Sörensen, Cardo, Euroc/Cementgjuteriet, Företagsfinans och Praktikergruppen.

I Ägarutredningen fanns 7 av grupperna från 1963 kvar år 1985 liksom två av de nya från 1978, en finansfamilj och en direktörsledd grupp. Av de som var kvar från 1963 var bara två grupper direktörsledda. Wallenberg, Ax:son Johnson, Bonnier, Söderberg, Kempe/Carlgren och Stenbeck var familjerna och Skanska och Handelsbanken/Industrivärden grupperna. De som var kvar från 1979 var Wall och Skanska (Euroc/Cementgjuteriet) och nya var familjerna/personerna Penser, Lundberg, Lindholm, Jacobsson/Larsson/Wattin, Lindén, Olsson, von Kantzow och Douglas samt de direktörsledda grupperna Volvo och Boliden. Douglas hade köpt Philip-Sörensens företag och övertog deras del av listan.

Såväl Jacobsson/Larsson/Wattin som Lindholm är tveksamma ägargrupper på listan. De tre förstnämnda personerna var ägare av Pronator som 1985 köpt företaget Balken och därmed blev näst största ägare i byggföretaget ABV. Störst var Företagsfinans som därför rimligen borde varit med på listan istället för Pronator-ägarna. Ett år senare köpte Pronator även Företagsfinans för att ytterligare två år senare sälja byggbolaget ABV till Nordstjernan som ägdes av familjen Ax:son Johnson. Att Pronatorguppen var med beror helt enkelt på en ren tillfällighet. De var aldrig nån större finansgrupp i Sverige och hörde helt klart inte till de 15 familjerna. Bröderna Lindholm hade för sin del just köpt en kontrollpost i Esselte AB, en aktiepost de sålde ett par år senare igen. De platsar inte på listan då de aldrig utvecklades till en ägargrupp.

Även när det gäller Kamprad kan det ifrågasättas om huruvida familjen ska vara med på listan. Huvudägaren Ingvar Kamprad bodde inte i Sverige och moderbolaget i den största IKEA-koncernen fanns utomlands. Om Kamprad tas med borde också familjerna Rausing och Philip-Sörensen (tidigare bosatta i Sverige) vara med då de båda kontrollerade stora företag som också hade en del anställda i Sverige. Kanske skulle Lindholm och Pronatorgruppen bytas ut mot dem. Hade listan gjorts bara ett år tidigare hade också Christer Ericsson (Consafe) varit med på listan.

Av grupperna på listan försvann Lindholm, Jacobsson/Larsson/Wattin försvann bara några år senare. Med finanskrisen i början av 1990-talet försvann Kempe/Carlgren, Wall, Lindén och von Kantzow som viktigare finansgrupper.

Sven-Ivan Sundqvist gav under 1980-talet och framåt ut ett antal böcker som kartlade ägarförhållandena i det privata svenska näringslivet. i boken Ägarna och makten från 1987 listas olika finansfamiljer och finansgrupper. Sundqvists finansfamiljer var Björkegren, Bonnier, Carlsson-Lindén, Ax:son Johnson, Lundberg, Penser (som tagit kontroll över den tidigare Asken-gruppen), Stenbeck, Söderberg, Wall, Wallenberg och Weil. Finansgrupper utan familjeband är i Sundqvists förteckning ABV (Pronator, Företagsfinans), Dunker, Handelsbanken/Industrivärden och Volvo-Skanska. Han slår alltså ihop grupper som Ägarutredningen ser som separata och menar att Ulf G. Lindén och familjen Carlsson (Transatlantic) var en gemensam ägargrupp liksom Volvo och Skanska. I boken går det dessutom att identifiera några finansfamiljer till som han inte listar, Persson, Roos, Kempe och Douglas,

Ägargrupper, Ägarutredningen 1985, Sundqvist 1987

Wallenberg, Wallenberg
Industrivärden, Industrivärden
Ax:son Johnson, Ax:son Johnson
Skanska, Volvo-Skanska
Wall, Wall
Stenbeck, Stenbeck
Bonnier, Bonnier
Söderberg, Söderberg
Kempe/Carlgren, Kempe/Carlgren
Pronator, ABV
Lundberg, Lundberg
Penser, Penser
Lindén, Carlsson-Lindén
Douglas, Douglas
Volvo, se ovan
Boliden, –
Lindholm, –
Kamprad, –
von Kantzow, –
Olsson, –
-, Persson
-, Dunker
-, Weil
-, Roos
-, Björkegren

Gruppen Företagsfinans-Pronator-ABV eller vad vi vill kalla den var försvunnen 1988. Förutom de grupper och familjer jag redan nämnt i samband med finanskrisen 1990-94 så försvann också Penser, Björkegren och Roos försvann i samma veva.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.