Ägarutredningen – Företagsfinans

Företagsfinans, som 1979 saknade kontrollerande ägare och ingick i flera ömsesidiga ägarsamband. Företagsfinans betraktades därför som slutägare. Företaget hade år 1979 helägd industrirörelse med drygt som en 400 anställda och var största ägare i ABV med närmare 10 000 anställda liksom i Gorthon Invest och Sture Ljungdahl AB.

Byggnads- och fastighetsföretaget ABV bildades år 1977 genom en sammanslagning av de två företagen AB Armerad Betong och Vägförbättringar AB. Ägarstrukturen i ABV utmärktes under 1980-talets första hälft av omfattande ömsesidiga ägarsamband med företagen Balken och Företagsfinans. Tillsammans hade två av företagen alltid majoritet i det tredje företaget av de tre, vilket skapade en mycket stark ställning för företagsledningen i ABV och utestängde potentiella förvärvare av företaget. Konstruktionen tilldelades i media epitetet hajburen.

Industrirörelsen såldes under slutet år 1979. Tre år senare såldes också innehaven i Gorthon Invest och Sture Ljungdahl, varefter endast kontrollinnehavet i ABV återstod. Efter flera strider om kontrollen över Företagsfinans och därmed indirekt även om ABV, vilka beskrivits i utredningens rapport Ömsesidigt aktieägande mellan svenska börsföretag Ds I 1986:6, förvärvades Företagsfinans år 1986 av konsultföretaget Pronator. Företagsfinans position som slutägare försvann därmed och år 1988 lät Pronator avyttra ABV-innehavet till det av släkten Ax:son Johnson kontrollerade Nordstjernan.

ABV omsatte år 1987 drygt 10 miljarder kronor och hade i genomsnitt under året 12 000 anställda.

Ägarutredningen SOU 1988:38

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.