Ägarutredningen – Söderberg

Släkten Söderberg kontrollerade såväl år 1963 som år 1985 investmentföretaget Ratos. Kontrollen baserades på dels privata aktieinnehav, dels innehav tillhöriga Ragnar Söderbergs stiftelse och Torsten Söderbergs stiftelse.

Ratos hade år 1963 två större helägda dotterföretag, nämligen grossistföretaget Söderberg & Haak samt Smedjebackens Valsverk. Ratos var också största ägare i Nordarmatur och innehade stora intressen i Holmens Bruk och Bulten. Söderberg & Haak såldes år 1979 till SSAB. Innehavet i Nordarmatur såldes till Saab år 1969 och innehavet i Bulten till släkten von Kantzow och Ulf Lindén år 1983. År 1985 var Ratos största ägare i Skåne Gripen och delad största ägare i Holmens Bruk, Smedjebacken, Gotthard Nilsson och Independent. Sammanlagt sysselsatte dessa företag omkring 14 000 personer.

Efter år 1985 har ytterligare stora innehav sålts. År 1986 såldes aktierna i Gotthard Nilsson till Electrolux och år 1987 såldes större delen av innehavet i Skåne-Gripen i utbyte mot en betydande andel i Independent. Hösten 1987 såldes också innehavet i Holmens Bruk till MoDo och i början av år 1988 såldes aktierna i Independent till bröderna Lindholm. Bland de förvärv som gjorts efter år 1985 märks framför allt Scandic Hotell, vilket sedan år 1986 är ett helägt dotterföretag till Ratos.

Ägarutredningen SOU 1988:38

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.