Stillström – företagsslaktarna

Bengt Stillström (1943-) och hans son Petter Stillström (1972-) betraktas uppenbarligen av ett antal företagare och journalister som företagslaktare. För mig är de kanske mer urtypen av plundrare då det ofta deltagit i utplundringen av den offentliga sektorn, det gemensamt ägda, genom att investera i företag med intressen i sådant som privatiserat. Tidigare var man storägare i skolföretaget Academedia och man driver riskkapitalbolaget Traction som är ett av de företag som profiterar på den usla järnvägstrafiken. Utöver Traction äger familjen Stillström också Ringvägen Venture AB och Niveau Holding AB som också fungerar som verktyg för familjen spekulationer med och kontroll över företag.

Traction som företag är ungeär 20 år gammal, men det är nog egentligen först i slutet av 1990-talet som företaget låter tala om sig som spekulant, uppköpare, slaktare och styckare. Ett av de fösta privatiseringsföretag man investerade i var just Academedia som man faktiskt var med och startade. Bolaget är idag ett av de största i privatskolebranschen och ägs numera av familjen Wallenbergs riskkapitalbolag EQT. Familjen Stillström sålde sina intressen i Academedia år 2007.

En mer traditionell spekulationsaffär gjorde Traction AB i antennföretaget Allgon. Den blev mycket lönsam. Men raden av slaktaraffärer är lång, 1995 köptes tryckpressföretaget Svecia fem år tidigare. Ett och ett halvt år efter köpet försattes bolaget i konkurs. Traction köpte i samband med konkursen ut tillgångarna från konkursboet. I början av 2002 försatte Stillström återigen bolaget i konkurs, för att återigen köpa ut bolaget. På så sätt kunde de få ut det ekonomiska värdet i bolaget, medan skulderna skrevs av. Missnöjet från utländska tidigare kunder i Svecia-koncernen var stort och Traction hotades av stämningar som det dock inte tycks ha blivit något av. Bengt Stillström menade dock att hanteringen bara var följden av tidigare ägares misskötsel av bolaget.

1999 köptes 40% av aktierna i Kjessler Mannerstråle (KM) upp. Delar av företaget gick just då dåligt. Det styckades och såldes i bitar. Hösten 2001 investerade man i företaget M2S, man köpte 38% av aktierna av storägaren Harald Nilsonne mot ett löfte om att verka för att rädda företaget som hade stora problem. Detta enligt Nilsonne som också nämner att inga skriftliga avtal skrevs om detta. Strax efter Stillströms köp så stoppar SEB krediterna till företaget:

Efter att förvärvat aktierna blir Bengt Stillström styrelseordförande i bolaget. Några dagar efter att Stillström övertagit kontrollen stoppar SEB, bolagets huvudkreditgivare sedan många år, bolagets krediter. Detta leder i sin tur till att inga löner kan betalas ut. Bengt Stillström lägger fram flera förslag inför långivare men inget godkänns.

Enligt en säker källa kommer parterna inte överens eftersom Academedia, som är den största ägaren, inte kommer att gå med i nyemissionen. Bengt Stillström menar att Academedia inte kan hjälpa bolaget. Även om Bengt Stillström själv genom Traction kan hjälpa bolaget så vägrar han. Detta gör att de andra finansiärerna drar sig ur emissionen. Stillström kritiseras av fordringsägarna SEB och Bure för att han inte har försökt att rädda bolaget.

Han misstänks för att framtvinga en konkurs. Några veckor senare är konkursen ett faktum. Han säger sig vara intresserad av att köpa ut delar av det konkursade bolaget. Men Stillström köper aldrig delar av bolaget. Enligt en källa handlar det bara om att han inte vågar på grund av alla anklagelser. Hade Bengt Stillström valt att vara med i nyemissionen som bland annat Harald Nilsonne förväntat så fanns stor möjlighet att M2S hade levt vidare.

Senare samma år köpte Bengt Stillström på sig en kontrollpost i IT-bolaget KnowIt och gjorde sig mycket snabbt av med den gamla styrelsen. 2002 investerade Traction och Stillström i JC (numera ägt av RNB). Man kom genast i konflikt med den tidigare företagsledningen. En konflikt som slutade i domstol. På hösten 2004 gick man in företaget Bombus, fusionerade detta med konkurrenten Scoop. De flesta som arbetat i Bombus valde snart att lämna det sammanslagna företaget efter att rationalisering snabbt genomförts.

Hösten 2004 gick Traction också in i det tidigare personalägda konsultföretaget Hifab Group. Återigen med en rad konflikter som resultat. I Hifab är dock Traction och familjen Stillström fortfarande dominerande ägare. Traction skaffade sig också intressen i konsultbolaget Mandator samma år. Under perioden 1995-2004 genomfördes också en rad andra affärer som inte vållade konflikter i samma utsträckning, men de genomfördes på ungefär samma sätt. Företag som man investerade i och ibland också sålde under perioden var bland annat Thalamus Networks, Duroc (som man fortfarande kontrollerar), Arvako Företagspoolen, RealeX Communications, Swedish Tool, EDN Storage Technology, Karlberg & Karlberg, Ankarsrum Motors, Sigicom AB och Scoop Publishware,Softronic, Nilörngruppen, Haldex, El & Industrimontage (EIAB), SMA Maskin och en rad andra företag.

Duroc är ytterligare ett företag som profiterar på privatiseringsvågen. Det sysslar med underhåll av järnvägsmaterial och har en bit över 200 anställda. Familjen Stillström kontrollerar 42% av rösterna i företaget via Traction AB och Niveau Holding. I den tredje största ägaren Bricab Holding AB är Traction minoritetsägare.

I Traction AB med Nilörngruppen, Ankarsrum Motors och andra dotterbolag finns nästan 400 anställda och bolaget kontrolleras stabilt av familjen Stillström. Andra bolag som familjen Stillström kan anses kontrollera, antingen via Traction eller via Ringvägen Venture AB är Modul1 och Hifab Group. Det total antalet anställda i dessa företag är ungefär 1 200. Tillsammans med andra kontrollerar man Softronic med 400 anställda. Totalt finns alltså omkring 1 600 anställda i företag som familjen Stillström har kontrollerande intressen i. Starka minoritetsintressen har man i företag som OEM International, Ian Wachtmeisters företag Empire, PartnerTech AB (kontrollerat av familjen Tigerschiöld), Drillcon,Switchcore, och Feelgood. Dessa företag har omkring 2 800 anställda tillsammans.

Läs mer: RT1, 2, DI, E24, Sourze, VA, IDG1, 2, AV, DN, SVD, EX1, 2,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , ,

Ett svar på “Stillström – företagsslaktarna”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.