Jeansson

I CH Hermanssons bok om den svenska storfinansen från 1960-talet, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, förekommer Kalmarfamiljen Jeansson bland de 15 familjerna. Detta omnämnande är främst baserat på familjens intressen i livsmedelsindustrin och rederinäring samt att flera medlemmar Läs mer…