Ägarutredningen – Wallenberg

Släkten Wallenberg såväl år 1963 som år 1985 den utan jämförelse var största ägaren i svenskt näringsliv. Till grund för denna position låg dels aktieinnehav, dels innehav hänförliga till olika familjeanknutna stiftelserna såsom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Jacob Wallenbergs stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Med dessa innehav kontrollerades bl.a. investmentföretagen Investor och Providentia, vilka i sin tur ägde betydande andelar i flera av landets största företag.

Bland de företag som såväl år 1963 som år 1985 kontrollerades av släkten Wallenberg märks bl. a. ASEA, Atlas Copco, Electrolux, Swedish Match, Saab och Stora. Därutöver var släkten Wallenberg under hela perioden delad största ägare tillsammans med Industrivärden-Promotion-SHB-gruppen i företaget Ericsson. Flera av dessa företag expanderade kraftigt under perioden, inte minst genom köp av andra företag i Sverige och utomlands. Det enda större företag som släkten Wallenberg helt lämnade under perioden var Kema Nobel, i vilket Erik Penser via Bofors år 1984 förvärvade kontrollen. I ett par företag som dominerades av släkten Wallenberg år 1963 trädde dock även andra stora ägare under perioden. Det gäller AlfaLaval och Incentive, i vilka kontrollen sedan mitten av 1980-talet delas med släkten Lundberg.

Sammanlagt var släkten Wallenberg år 1985 största ägare i företag som hade närmare 280 000 anställda, varav omkring hälften i Sverige. Därutöver var släkten Wallenberg delad största ägare i företag med omkring 100 00 anställda i Sverige eller utomlands. Den dominerande position i näringslivet som tillkom släkten Wallenberg förstärktes av ett stort antal begränsade aktieinnehav i företag där andra ägare innehade den röstandelsmässigt största aktieposten. Efter år 1985 har släkten Wallenbergs ägarintressen förändrats främst genom att ASEA:s industrirörelse 1988 fusionerades med det schweiziska bolaget Brown Boveri samt genom att Stora förvärvade samtliga aktier i Papyrus år 1986 och i Swedish Match år 1988.

Ägarutredningen SOU 1988:38

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.