Koncentrationsutredningen – Kempe

Inlägget är del 14 av 18 i serien Koncentrationsutredningen 1968

Inlägget är del 14 av 18 i serien Koncentrationsutredningen 1968Släkten har definierats som ättlingar till J. C. Kempe (f 1872) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 65 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av fyra Läs mer…

Advertisements